Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2016

December

Den sista delen om 7-punktsplanen handlar om Månegrisprojektet och den stora landstäckande undersökningen av suggor i kampen mot magsår.
Två företag ska bygga innovativa stall som ett led i Månegrisprojektet, vilket ska stärka omsorgen om grisarna.
Projektet ska dokumentera vad som ger en reellt ökad omsorg i stallen.
Årets griskonferens i Jyllands Herning var välbesökt. Totalt sett var det 60 olika föredrag som presenterades under två dagar. Föredragen handlade om såväl djuromsorg, hållbarhet och exportmarknaden av griskött till bland annat Kina.
Direktör för Landbrug & Fødevarer
En ny doktorsavhandling undersöker konsumenternas uppfattning om begreppet djuromsorg. Syftet är att få mer kunskap om hinder och möjligheter för en mer marknadsdriven omsorg i grisproduktionen.
I början av november var en rad representanter från den svenska detaljhandeln och foodservicesektorn på seminarium hos Landbrug & Fødevarer.
20 års målmedvetna insatser från framför allt grisuppfödare har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2015 var 47 procent lägre jämfört med 1994. Anledning till att man lyckats är en kombination av lagstiftning, noggranna kontroller och en bred uppslutning bland grisuppfödarna.
Inom dansk daglivaruhandel blir det allt vanligare att erbjuda kött från grisar som fötts upp utan antibiotika. Priset är något högre än det konventionella grisköttet men det är inget hinder för danska konsumenter. Allt fler vill ha detta kött på matbordet.
Antibiotikaanvändningen för danska grisar har fortsatt att falla under 2015 visar en ny rapport.

November

För att förhindra sjukdomar i Danmark inför DANISH Transportstandard, som är en del av kvalitetsprogrammet för den danska grisproduktionen, en förhöjd beredskap för djurtransporter från 1 november.
Infographic - Få en snabb överblick på MRSA och stafylokocker.
Statens Seruminstitut i Danmark har samlat information om stafylokocker, och husdjurs-MRSA i Danmark.

Om två månader är det tio år sedan danska nötkreatursproducenter startade en gemensam insats för att bekämpa salmonella i dansk nötkreatursproduktion. 31 december 2016 sattes som mål.

Oktober

I den här utgåvan i serien ”Nya djuromsorgsåtgärder” tittar vi närmare på 7-punktsplanens målsättning om ett ”stopp för kastration av spädgrisar”.
Ett nybyggt showroom ger överblick över vilka möjligheter som finns om man som grisproducent vill upprätta lösdriftstior i sitt grisningsstall.
Följ grisen på vägen från bonde till slakteri
Danska politiker, livsmedelsproducenter och detaljhandeln samarbetar om nya djuromsorgsmärken för de danska konsumenterna som ska sätta ökat fokus på djuromsorgen.
Kunskap om gris, nöt- och kalvkött, nätverkande och kulinariska upplevelser på årets seminarium. Skynda dig att anmäla dig, det finns fortfarande lediga platser.
Griskött är de danska stjärnkockarnas nya favorit?
I en ny publikation berättar sex nötkreatursproducenter om hur de håller sina nötkreatur ute under den kalla årstiden.
Ett internationellt forskningsprojekt har identifierat miljontals gener i grisars tarmbakterier. Forskningen kan bidra till att skapa en mer hållbar grisproduktion.
Frigående suggor, knorr på svansen, mer halm, mer plats och max åtta timmars transporttid. Det är krav som leverantörer av danskt fläskkött måste leva upp till för att få möjlighet att använda det nya djuromsorgmärket som lanseras i Danmark våren 2017. Genom konsumentdriven påverkan ska djuromsorgen successivt förbättras.

September

Danmark är ett föregångsland när det gäller att tackla problem med resistenta bakterier, visar en ny rapport från EU-kommissionen.
Projektet PattegriseLIV har varit igång i ett år och besättningarna har nu förbättrats vad gäller produktiviteten i form av större kullar och färre döda spädgrisar.
Läs om ”Sänkning av antalet svanskuperade spädgrisar” i den fjärde delen i serien ”Nya djuromsorgsåtgärder”.
Nytt verktyg analyserar risken för salmonella-smitta från leverantörsbesättningarna.

Den 7 – 8 november arrangerar Landbrug & Fødevarer det årliga seminariet om fläsk- och nötkött i Danmark för detaljhandeln och företag inom foodservice.
Miljöpåverkan från den danska grisproduktionen har halverats de senaste 30 åren. Vilka åtgärder har gjort störst skillnad?
Hundratals utländska medier från hela världen förmedlar budskapet om den danska konsumentrörelsen Stop Spild Af Mads kamp mot matspill.
De två årliga statistikhäftena för griskött och nöt- och kalvkött har just kommit ut. Läs bl.a. om nya nyckeltal och utvecklingen av antalet grisar och kor samt exporten av gris- och nötkött.

August

Matens ursprungsland har ökat i betydelse i Sverige under det senaste året. När det gäller fläskkött ska det helst vara svenskt. Däremot har konsumenternas intresse för att betala mer för svensk fläskfilé minskat något.
Reglerna för systemet med "Gult kort", som fastställer gränsvärden för användning av antibiotika i dansk grisproduktion, ändrades 1 juli 2016.
En kombination av tävling och stallskolor har brutit kurvan för kalvdödlighet hos 29 mjölkproducenter i Danmark. Rådgivningsprojektet ØkoKalvekampen har lett till att fem mjölkproducenter har sänkt kalvdödligheten med 61 procent på bara ett år.
Danmark är ett föregångsland när det gäller att tackla problem med resistenta bakterier, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Juni

Nytt stöd för modernisering av slaktgrisstall ska framtidssäkra en effektiv och miljövänlig grisproduktion i Danmark.
Här får du 5 fakta om djuromsorgen i kostallet.
Läs om högre överlevnad bland smågrisar i tredje delen av serien ”Nya djuromsorgsinitiativ”.
Hämta infografiken "5 fakta om djuromsorgen i grisstallet" här. Kort och konkret om de viktigaste åtgärderna som säkrar en hög omsorg om grisarna.
Svenska lantbrukets affärstidning ATL har besökt Landbrug & Fødevarer.
Christer Lundin har nyligen börjat som talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige. Han har en bred erfarenhet inom kommunikationsområdet och ett brinnande matintresse. Det danska fläskköttet är i fokus för detta uppdrag.
För 100 år sedan fick Danmark sin första djurskyddslag som än idag – med löpande anpassning och ändringar - säkrar bättre djuromsorg för både produktions-, försöks- och husdjur.
15 danskar har betalat upp emot 30 000 danska kronor för att få bo i en lyxig svinstia på festivalen Smukfest i den danska staden Skanderborg – och det gör dem med gott samvete.
Vad kan ett hammarslag på 20 500 danska kr leda till? I en dansk kommun är svaret större arbetsglädje, mindre matspill och bättre djuromsorg.
grisar mest ligger ner under långa transporter?
Den 1 juli träder nya regler i kraft för danska mjölkkor och det ska bl.a. bidra till att en bättre djuromsorg.

Maj

I Danmark pågår ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra djuromsorgen för grisar. Ett område som dansk grisnäring jobbat länge med är användningen av antibiotika. I en internationell jämförelse har Sverige lägst användning, men Danmark ligger ändå långt under andra länder i Europa. Det uppmärksammas i WFF:s köttguide som kom ut idag.
Konsumenterna vill ha nyttig och hemlagad mat men har inte tid. Convenienceprodukter kommer att spela en av huvudrollerna på köttscenen under 2016. Det uttalar konsumentsociologen på Landbrug & Fødevarer, Nina Preus.
Föreningen ”Smag på Landskabet” (Smak på landskapet) samlar danska bönder, gårdsbutikägare, slaktare, restauratörer m.fl. för gemensam försälj-ning och marknadsföring av kött från nötkreatur som har betat i naturen.
Miljö och livsmedelsministerns nya märkningssystem för djurvälfärd gör det enkelt för ännu fler konsumenter att visa sitt stöd och engagemang för djurskydd när de handlar middagsmat.
Michael Nielsen är en av de grisproducenter som går i fronten för framtidens grisproduktion. Få en inblick i framtidens grisproduktion och hör vad som driver honom i hans dagliga arbete.
Hur står det till med 7-punktsdeklarationen om förbättringar inom djuromsorgen? I det här numret tittar vi närmare på utvecklingen av punkterna om lösgående suggor i alla stall i framtiden.
Konsumentekonomen Marianne Gregersen från Landbrug & Fødevarer presenterar de viktigaste trenderna inom framtidens köttkonsumtion.
Se en bonde visa runt i sitt kalvstall, följ processerna på slakteriet och hör om en slaktares syn på danskt kalvkött.
Rött kött har satts i skamvrån pga. en möjlig koppling till cancer. Nya undersökningar nyanserar dock bilden.
Med den nya statistikavdelningen får du enkla och överskådliga diagram och tabeller, ett filmgalleri samlar alla filmer på ett och samma ställe och nya bilder ger en snabb överblick över styckdetaljerna.
Rapport konkluderar: Danska kalvar av mjölkras är den mest resurseffektiva nöt- och kalvköttsproduktionen.
Intresset för den årliga nötkreaturskongressen i Danmark var ännu en gång välbesökt av både danska och utländska branschfolk. Också från svensk sida var intresset stort.
Över 50 intresserade blivande lantbrukare kom till en temadag med fokus på lösgående, digivande suggor i grisningsstall och fick massor av information och inspiration med sig hem.
I vår nya publikation om livsmedelssäkerhet får du relevant information om alla de åtgärder som säkrar hög kvalitet och säkerhet genom hela värdekedjan, från gård och gris till gaffel.
Danmark för första gången har fått en trestjärnig Michelinrestaurang?

April

Samtliga produktionsfaser, från avel och djurhållning till slakt, styckning m.m. övervakas löpande genom systematisk kvalitetssäkring, vilket samtidigt säkrar att all lagstiftning och alla branschkrav följs.
Flera års målriktad insats mot salmonellabakterierna har gjort att Danmark just nu har det lägsta antalet salmonellasjuka konsumenter på över 30 år.
SEGES Kvæg, som är en del av Landbrug & Fødevarer, har kommit långt med sänkningen av salmonella och sätter nu extra fart på processen mot en salmonellafri nötkreatursproduktion till slutet av 2016.

Mars

Som det framgick av förra nyhetsbrevet har de danska grisproducenterna redan nu nått målet att sänka antibiotikaanvändningen med 20 % från 2009 till 2020. Hur har de lyckats nå detta fina resultat?
Dansk nötkreatursproduktion har en lång tradition med sanering av smittsamma sjukdomar. Den höga hälsonivån i kreatursbestånden upprätthålls och utvecklas genom en branschpolicy för smittskydd.

Februari

I detta och kommande nyhetsbrev kan du läsa om framstegen i den så kallade 7-punktsdeklarationen med planerade åtgärder för förbättringar av djuromsorgen. I det här nyhetsbrevet står punkten "Större valmöjlighet för konsumenterna när det gäller djuromsorg” i centrum.
Förarbetat kött sätts i skamvrån i höstens WHO-rapport, men bilden är mer nyanserad än så. Bli klokare på vad som är upp och vad som är ner i den historien.
Den svenska grisproducenten och vice ordförande för Sveriges Grisföretagare, Mattias Espert, menar att den svenska och danska marknaden är olika. De skiljer sig bl.a. genom att Sverige producerar för den egna marknaden, medan Danmark producerar till hela världen.
Ofta bortser man från kalvköttet i kyldisken, men det är synd för det är ett mycket gott val, säger den danska TV-kocken Gorm Wisweh.
De senaste årens fokus på antibiotikaanvändning och djuromsorg har fått många svenskar att välja bort det danska grisköttet. Samtidigt ökar importen av utländskt kött från länder som använder betydligt mer antibiotika.
Måndagen den 26 januari besökte landsbygdsminister Sven Erik Bucht sin danska ministerkollega Eva Kjer Hansen för att studera förhållandena i danska grisbestånd närmare.
Praktiserande veterinärer i Danmark rapporterar om en viss ökning av antalet magsår i grisbestånden. Orsaken är ännu inte känd, men flera åtgärder har vidtagits.
Få en överblick över nötköttsproduktionen på www.branschinfo-kott.se. Webbplatsen har fått en helt ny avdelning om nötkött där du får information om allt från djuromsorg till livsmedelssäkerhet i nötköttsproduktionen.
Läs Grisföretagarens intervju med Erik Larsen och Claus Fertin, ordförande respektive vd för SEGES Videncenter for svineproduktion, om svanskupering, MRSA och inte minst kunskapsdelning mellan Danmark och Sverige.
Sedan 2009 har den totala antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen sjunkit med 20 %. Det sker samtidigt som grisproduktionen är stabil eller svagt stigande.
I slutet av 2015 bad vi om din och andra användares åsikt om vår webbplats och vårt nyhetsbrev. Här kan du se resultatet av undersökningen och hur vi kommer att uppfylla era önskemål under 2016.
Danmark ger lantbruket ytterligare 110 milj. kr i stöd för modernisering av kreaturs-stallar. Pengarna ska leda till investeringar för 1 miljard kr och sätta igång 400 byggprojekt.
Användningen av antibiotika i den danska grisproduktionen har sjunkit markant de senaste åren. Nya siffror för antibiotikaanvändningen under 2015 visar att grisbranschens målsättning att sänka med 20 % innan 2020 redan har uppnåtts.
Erfarenheter från två bestånd i Danmark visar att det medför ett ökat behov av behandling när man slutar med svanskupering. Det finns ett behov av att snabbt upptäcka svansbitningen och att dela ut nya sysselsättningsmaterial för att stoppa den.

Januari

Den internationella analysbyrån Innova Market Insights har presenterat de 10 hetaste trenderna för 2016 baserat på nya produktlanseringar under 2015.