Källa: Statens Serum Institut

Källa: Statens Serum Institut

Dansk kamp mot salmonella sänker livsmedelsbakterien betydligt

Flera års målriktad insats mot salmonellabakterierna har gjort att Danmark just nu har det lägsta antalet salmonellasjuka konsumenter på över 30 år.

925 registrerade salmonellapatienter. Det visar beräkningen från Statens Serum Institut (SSI) som precis har offentliggjort siffror över antalet konsumenter som registrerades som smittade med salmonella förra året. Bakterien hade sin storhetstid på 1990-talet och ägg och kött var de primära smittkällorna.

Nu ser vi resultatet av de långa, konstruktiva samarbetena mellan myndigheter, företag och forskningsinstitutioner som har verkat för att förhindra salmonellasmitta i Danmark. Vi får gå tillbaka ända till 1984 för att hitta en lika låg nivå med salmonellasjuka som den vi ser just nu,”  förklarar Danmarks miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen.

De danska erfarenheterna med att bekämpa salmonella har stor betydelse för Danmarks inflytande på det internationella arbetet, inte minst EU-arbetet med gemensamma regler på området. Under 2014-2015 stod Danmark, tillsammans med USA, i spetsen för utarbetandet av en vägledning om kontroll av salmonella i fläsk- och nötkött i regi av Codex Alimentarius – ett organ under WHO.

Hälften av de sjukdomsfall som registrerades i Danmark beror på smitta som skett under utlandsresor. Hur många konsumenter som i realiteten smittas av salmonella är dock förknippat med en viss osäkerhet, eftersom långt ifrån alla söker läkare när de smittas av salmonellabakterien. 

Källa: Miljö- och Livsmedelsministeriet (Pressmeddelande, 3 april 2016)

 Handlingsplaner i kronologisk ordning
 Slaktkyckling, salmonella
1989
 Konsumtionsägg, salmonella
1992 
 Slaktgrisar, salmonella
1995
 Nötkreatur, salmonella
2002
 Slaktkyckling, campylobacter

2008