En kombination av tävling och stallskolor har sänkt kalvdödligheten (Foto: Colourbox)

En kombination av tävling och stallskolor har sänkt kalvdödligheten (Foto: Colourbox)

Kalvdödligheten halverad i nytt projekt

En kombination av tävling och stallskolor har brutit kurvan för kalvdödlighet hos 29 mjölkproducenter i Danmark. Rådgivningsprojektet ØkoKalvekampen har lett till att fem mjölkproducenter har sänkt kalvdödligheten med 61 procent på bara ett år.

I juni kunde fem ekologiska mjölkproducenter och deras ekologirådgivare fira att de hade sänkt kalvdödligheten med 61 procent på bara ett år, och därmed vunnit tävlingen ØkoKalvekampen. Namnet innefattar ett nytt rådgivningsprojekt som SEGES (en del av Landbrug & Fødevarer) har utvecklat tillsammans med rådgivningsenheten DLBR för att minska kalvdödligheten på ekologiska gårdar.

Det är första gången som vi har använt en tävling så aktivt i samband med rådgivning om ekologiska kalvar. Men jag tror att det ökade fokuset som har satts på problemställningen genom tävlingen är en stor del av orsaken till det fina resultatet”, säger Finn Strudsholm, konsulent i SEGES Økologi och projektledare för ØkoKalvekampen till www.seges.dk.

Rent konkret har 29 ekologiska kalvbestånd fördelade på fem lag tävlat mot varandra i att sänka kalvdödligheten sedan 1 juni 2015. Kalvskötarna i varje lag har hjälpt varandra via stallskoleprincipen, där man besöker varandra och hjälps åt att hitta lösningar på problem på den aktuella gården.

Läs även: Djuromsorg för slaktkalvar

Därutöver har tävlingen funnits på facebooksidan Økokalvekampen, där deltagarna och ekologikonsulterna har kunnat posta resultat och goda råd, och sidan har använts av SEGES för att sprida resultaten från projektet till hela branschen.

Tävlingselement som motivation

Tillsammans har de fem lagen sänkt antalet döda kalvar med i snitt 34 procent jämfört med samma period 2014/15.

En succé som gör att Finn Strudsholm utan tvekan kommer att använda stallskolor och andra tävlingselement även i framtiden.

Det har visat sig vara en bra motivationsfaktor. Men det är också avgörande att välja teamledare som brinner för ämnet och som har tid och motivation för uppgiften”, säger han.

Läs även: Nötkött från naturen