Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: Colourbox

Nya striktare antibiotikaregler

Reglerna för systemet med "Gult kort", som fastställer gränsvärden för användning av antibiotika i dansk grisproduktion, ändrades 1 juli 2016.

16. augusti 2016

Två avgörande ändringar i Gult kort-systemet trädde i kraft 1 juli.

  • Den övre gränsen för antibiotikaanvändning i bestånden sänktes.
  • Själva beräkningen av böndernas totala antibiotikaanvändning görs mer intelligent genom att väga vissa typer av antibiotika högre i medicinberäkningen – och tvärtom för andra mindre problematiska typer.

Ändringarna i beräkningen görs för att styra användningen bort från de typer av antibiotika som kan ge resistensproblem hos människor.

Det finna alltså incitament för grisproducenten att välja preparat som inte anses vara problematiska för den mänskliga sektorn”, säger ordföranden för Dyrlægeforeningens sektion för grisar, Kristian Viekild, till Landbrugsavisen, och välkomnar därmed det nya differentierade gula kortet.

Ännu ett steg i rätt riktning

Samtidigt sänks de allmänna gränsvärdena ännu ett steg för en fortsatt minskning av antibiotikaanvändningen.

Det gula kortet som gör att grisproducenter med en antibiotikaanvändning över gränsvärdet bestraffas ekonomiskt infördes 2010. Gränsvärdena är olika för smågrisar, slaktgrisar och suggor.

Läs även: Nya köttguiden från WFF: Danmarks antibiotikaarbete med grisar får grönt ljus

I mål med 20 % lägre antibiotikaanvändning

Från 2009 till 2015 har den totala antibiotikaanvändningen sjunkit med ca 20 procent. Det sker samtidigt som grisproduktionen har varit stabil eller svagt stigande.

Antibiotikaanvändningen för grisar i Danmark är betydligt lägre än de flesta andra stora grisproducerande länder i EU.

Läs även: