Antonius är ett griskoncept  med hög djuromsorg som blir allt populärare i Danmark.

Antonius är ett griskoncept med hög djuromsorg som blir allt populärare i Danmark.

Antibiotikafri uppfödning intresserar konsumenter

Inom dansk daglivaruhandel blir det allt vanligare att erbjuda kött från grisar som fötts upp utan antibiotika. Priset är något högre än det konventionella grisköttet men det är inget hinder för danska konsumenter. Allt fler vill ha detta kött på matbordet.

Även om Danmark redan ligger långt under EU-genomsnittet vill dagligvaruhandeln vara med och bidra till att sänka antibiotikaförbrukningen ytterligare inom dansk grisnäring.

Allt kött i kyldisken är antibiotikafritt
För att undvika missförstånd när det gäller begreppet antibiotikafritt är det viktigt att betona att allt kött som ligger i kyldisken är fritt från antibiotika. Det gäller oavsett om grisarna fått antibiotika eller inte under sin uppväxt.

När grisarna behandlas med medicin hamnar de i karantän en viss tid innan slakt – denna tid är olika för olika läkemedel och kallas för karantäntid. På så sätt säkras att grisarna inte har några medicinrester kvar i kroppen när de slaktas. Det nya är att själva uppfödningen är antibiotikafri.

Vill pröva något nytt
En av de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln i Danmark erbjuder idag griskött från antibiotikafri uppfödning i sina butiker runt om i landet. I princip allt griskött de får in varje vecka säljs direkt.

Försäljningen av griskött från en antibiotikafri uppfödning började i liten skala, dels för att utbudet var begränsat, dels för att se om konsumenterna var intresserade. I takt med att intresset har ökat har butikerna tagit in mer kött.

Förutom kött från antibiotikafri uppfödning erbjuds konventionellt griskött, Antoniusgrisen, som kan jämföras med svenskt griskött, samt även ekologiskt kött. Jämfört med det konventionella grisköttet är köttet från antibiotikafri uppfödning cirka tio kronor dyrare, men betydligt billigare än det ekologiska grisköttet.

Särskilda krav på uppfödningen
För att ta få fram kött från en antibiotikafria uppfödning är det viktigt att det finns ett nära samarbete mellan dagligvaruhandeln, köttproducenter och grisuppfödare. En viktig förutsättning för att lyckas är att grisbönderna anpassar sina grisgårdar till antibiotikafri uppfödning eftersom det krävs mer personal och en tätare kontroll av grisarna.

Det handlar inte heller om att hela besättningen måste klara sig utan antibiotika. Det kan till exempel vara en överenskommelse mellan grisuppfödaren och köttproducenten att max 10 procent av grisarna får behandlas med antibiotika om en sjukdom uppstår. De grisar som behandlats med antibiotika får då givetvis inte ha märket ”antibiotikafri uppfödning”.

En viktig del i uppfödningen är att grisarna till exempel får fermenterat foder för att stärka grisarnas immunförsvar. Det har en liknande effekt som när människor äter yoghurt för att få en mer balanserad tarmflora. Om grisen skulle bli sjuk av en bakteriell infektion behandlas den mot detta, men köttet från denna gris kommer då inte att märkas antibiotikafri uppfödning.