Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Välbesökt griskongress

Årets griskonferens i Jyllands Herning var välbesökt. Totalt sett var det 60 olika föredrag som presenterades under två dagar. Föredragen handlade om såväl djuromsorg, hållbarhet och exportmarknaden av griskött till bland annat Kina.

12. december 2016

Omkring 2000 besökare med grisuppfödare och branschrepresentanter från Danmark var på plats. Dessutom kom även ett 30-tal besökare från Sverige för att lyssna på olika föredrag om grisnäringen. Många föredrag handlade om hur djuromsorgen kan bli bättre.

Antibiotikafria uppfödning
Ett av föredragen under första dagen handlade om antibiotikafri uppfödning. Några grisuppfödare på Bornholm deltar i ett försök som startades av Danish Crown för snart två år sedan. Förutom företrädare från företaget följer externa experter projektet. Det ska säkerställa att djurskyddet inte riskeras och att djur som blir sjuka får behandling. Samtidigt kontrolleras också att sjuka grisar räknas bort från den antibiotikafria produktionen och inte levereras till slakteri samtidigt.

Försöket innebär att grisarna ska vara antibiotikafria från födseln tills de slaktas. Stine Mikkelsen och Nicolai Weber som arbetar med projektet gav följande handfasta råd när det gäller antibiotikafri uppfödning; dela in grisbesättningen i olika sektioner; identifiera problemen när de uppstår och genomför åtgärder när problemen har identifierats.

Mer information om projektet.

Ökad djuromsorg
Djuromsorg blir allt viktigare och det är inte bara i Skandinavien som konsumenter poängterar detta. Sandra Edwards från universitet i Newcastle presenterade en Europeisk undersökning som visade att 8 av 10 EU-invånare anser att djuromsorgen ska förbättras. Några omdiskuterade åtgärder är kastrering och svanskupering, där nu olika försök pågår för att minska dessa ingrepp.

Mer information om presentationen.

Även det kommande märkningssystemet för djuromsorg presenterades på kongressen.
Djuromsorgsmärket har tre olika nivåer med stigande krav på djuromsorg. Högre krav innebär högre priser, men samtidigt finns det något för olika önskemål och budgetar.

  • 1 hjärta – Uppfyller de fem grundkriterierna innebär bättre djuromsorg till överkomliga priser.
  • 2 hjärtan – Motsvarar märkets grundkriterier och ställer ytterligare krav på mer plats och mer halm, t ex Antoniusgrisen som erbjuds i Danmark.
  • 3 hjärtan – Denna nivå uppfyller grundkriterierna och ställer dessutom krav på utomhusareal och att suggorna föder utomhus. Dessutom är det krav på ännu mer plats och halm. Det motsvarar t ex ekologiska grisar och uppfödning utomhus.

Mer information om märkningssystemet.

Läs mer: