5 fakta om kött och cancer

Förarbetat kött sätts i skamvrån i höstens WHO-rapport, men bilden är mer nyanserad än så. Bli klokare på vad som är upp och vad som är ner i den historien.

Det förarbetade köttet
WHO har placerat förarbetat kött (saltat, rökt, fermenterat kött – även fågel) i kategori 1 – av totalt 5 – en kategori som täcker in ämnen där det är "tillräcklig evidens för att det är cancerframkallande för människor".

Men det är viktigt att tänka på att:

  • kategorin inte berättar om HUR cancerframkallande ämnena är. Den berättar bara om hur stark evidensen är.
  • Även om köttprodukterna nu är i samma kategori som tobak m.m. betyder det inte att det är lika farligt att äta bacon som att röka. Rökning ger ca 2 500 % ökad risk för att få cancer i lungorna, medan förarbetat kött verkar öka risken med 18 %. Samtidigt är det färre som får cancer i tarmen än i lungorna.

Det röda köttet
Det röda köttet, alltså färskt kött från ko, gris och får, har också undersökts. Här är dock misstanken inte lika hög som för korv och bacon. Det färska röda köttet är till vidare placerat i grupp 2A och är enligt rapporten klassat som "förmodligen cancerframkallande" för människor. Det finns alltså inte tillräcklig evidens för att rött kött är cancerframkallande för människor.

Och vad betyder det?
Chefskonsulent Puk Maia Ingemann Holm är näringsexpert hos Landbrug & Fødevarer. Hon har fördjupat sig i WHO:s rapport och pekar på att ämnet har många nyanser. "Det betyder mycket att man tillbereder sitt kött på rätt sätt. Korrekt tillberedning minskar utvecklandet av stekmutagener i köttet och ger dessutom en bättre smakupplevelse", säger Puk och rekommenderar att man följer Landbrug & Fødevarers beprövade stekanvisningar på voresmad.dk.

Hela bilden
Puk framhåller 5 faktorer som är viktiga att tänka på:

  1. Det finns ingen anledning att vara rädd för magert förarbetat kött som en del av en varierad kost enligt kostråden.
  2. Näring är ett komplext ämne och det är svårt att isolera ett enskilt livsmedels inverkan eftersom alla ämnen i tarmen har inflytande på varandras upptagningsförmåga och därmed påverkan på kroppen.
  3. De cancerframkallande stekmutagenerna kan förhindras om man undviker att steka köttet för mycket.
  4. IARC som har gjort rapporten under WHO har sedan 1971 undersökt nästan 1 000 ämnens potentiella inverkan på utvecklandet av cancer. Under åren har bara ett enda ämne klarat sig, medan alla andra undersökta ämnen bedöms ha större eller mindre cancerframkallande verkan.
  5. Det är väldigt många faktorer som spelar in i utvecklandet av en sjukdom, både vad gäller kost, miljö och livsstil.