Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Vi kan och ska lära oss av varandra

Läs Grisföretagarens intervju med Erik Larsen och Claus Fertin, ordförande respektive vd för SEGES Videncenter for svineproduktion, om svanskupering, MRSA och inte minst kunskapsdelning mellan Danmark och Sverige.

23. februari 2016

”Danmark och Sverige. Storebror och lillebror. Så olika men ändå lika på många sätt. Ett exempel är strävan efter att möta kundernas efterfrågan men samtidigt skapa lönsamhet inom grisuppfödningen. Kanske har vi mer att lära av varandra än vad vi tror? Här ger Erik Larsen och Claus Fertin, ordförande respektive vd i Seges Videncenter for svineproduktion (VSP), sin syn på frågor som svanskupering, MRSA, konsumentmakt och konkurrenskraft”, skriver Grisföretagaren.

Klicka här för att läsa artikeln 

Läs även: Nytt svenskt stall med inspiration från Danmark