Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Juni

Nytt stöd för modernisering av slaktgrisstall ska framtidssäkra en effektiv och miljövänlig grisproduktion i Danmark.
Här får du 5 fakta om djuromsorgen i kostallet.
Läs om högre överlevnad bland smågrisar i tredje delen av serien ”Nya djuromsorgsinitiativ”.
Hämta infografiken "5 fakta om djuromsorgen i grisstallet" här. Kort och konkret om de viktigaste åtgärderna som säkrar en hög omsorg om grisarna.
Svenska lantbrukets affärstidning ATL har besökt Landbrug & Fødevarer.
Christer Lundin har nyligen börjat som talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige. Han har en bred erfarenhet inom kommunikationsområdet och ett brinnande matintresse. Det danska fläskköttet är i fokus för detta uppdrag.
För 100 år sedan fick Danmark sin första djurskyddslag som än idag – med löpande anpassning och ändringar - säkrar bättre djuromsorg för både produktions-, försöks- och husdjur.
15 danskar har betalat upp emot 30 000 danska kronor för att få bo i en lyxig svinstia på festivalen Smukfest i den danska staden Skanderborg – och det gör dem med gott samvete.
Vad kan ett hammarslag på 20 500 danska kr leda till? I en dansk kommun är svaret större arbetsglädje, mindre matspill och bättre djuromsorg.
grisar mest ligger ner under långa transporter?
Den 1 juli träder nya regler i kraft för danska mjölkkor och det ska bl.a. bidra till att en bättre djuromsorg.