Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Hur har mjölkkorna det?

Här får du 5 fakta om djuromsorgen i kostallet.

28. juni 2016

Bönderna har störst intresse av alla att behandla djuren bra, inte minst inom mjölkproduktionen. För friska kor som lever ett långt och bra liv, ger bra mjölk i många år.

Hämta fakta som PDF-dokument här