Hur har mjölkkorna det?

Här får du 5 fakta om djuromsorgen i kostallet.

Bönderna har störst intresse av alla att behandla djuren bra, inte minst inom mjölkproduktionen. För friska kor som lever ett långt och bra liv, ger bra mjölk i många år.

Hämta fakta som PDF-dokument här