Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Serie (3:7): Nya djuromsorgsinitiativ

Läs om högre överlevnad bland smågrisar i tredje delen av serien ”Nya djuromsorgsinitiativ”.

28. juni 2016

Med punkten ”Högre överlevnad bland smågrisar”  förpliktigade undertecknarna från 2014 sig att arbeta för målet om att överlevnadsgraden för smågrisar höjs med en gris per kull till 2020.

Dessa åtgärder avtalades

  • Målriktad övervakning och handlingsplaner för att sänka dödligheten
  • 10 miljoner kr till att sänka dödligheten i ekologiska grisstallar
  • Avel för bättre överlevnad. 

Grisproducenterna är ivriga att lära sig
Åtgärderna stöttades dessutom av projektet PattegriseLIV som Branschinfo Kött har berättat om i tidigare artiklar. Nyligen genomfördes möten för danska grisproducenter i regi av detta projekt, där över 500 personer deltog. Den stora uppslutningen visar att det fortfarande är stort intresse hos de danska grisproducenterna och det finns många i branschen som gärna delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter med kollegor och andra intresserade.

En stor del av syftet med projektet är just kunskapsdelning och att utbyta erfarenheter. På Pattegriselivs Facebooksida och på de regionala mötena är det en livlig dialog och många erfarenhetsutbyten.

Fortsatt fokuserad insats

De danska grisproducenterna har hela tiden fokus på att förbättra sig, på parametrar som t.ex. spädgrisöverlevnad, där resultatet både ger bättre ekonomi för producenten och bättre djuromsorg i stallarna.

2015 sjönk den totala spädgrisdödligheten för sjätte året i rad - från 24,2 % 2009 till 21,5 % 2015.

Läs även: