Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Dessa trender påverkar köttkonsumtionen under 2016

Konsumentekonomen Marianne Gregersen från Landbrug & Fødevarer presenterar de viktigaste trenderna inom framtidens köttkonsumtion.

Köttkonsumtionen i västvärlden är under utveckling. Konsumentekonomen Marianne Gregersen från Landbrug & Fødevarer berättar om de trender som kommer att spela störst roll för köttet under 2016.

"Be the change" – Konsumenterna vill vara hållbara
I framtiden kommer respekt och omtanke om människor, djur och natur i högre grad vara en bärande faktor för konsumenterna, och enligt konsumentekonomen Marianne Gregersen kommer denna tankegång även att påverka konsumenternas inköp av kött.

”Hållbarhet med alla dess aspekter är och förblir en avgörande trend för framtidens köttkonsumtion. Bland konsumenterna ser vi en ökande medvetenhet och intention om att sänka köttkonsumtionen, eftersom köttproduktionen upplevs som en resurstung produktion som inte direkt bidrar positivt till att föda en växande världsbefolkning”, säger Marianne Gregersen, konsumentekonom på Landbrug & Fødevarer.

Utmaningen för köttproducenterna blir därmed att förbättra sitt dåliga rykte och visa att kött visst kan produceras på ett hållbart sätt.

Har grisen haft det bra?
Enligt Marianne Gregersen handlar konsumenternas förståelse av hållbarhet även om djuromsorg.

”Hänsyn till djur och natur kommer att vara en viktig faktor för framtidens konsumenter. Detta ser vi inte minst bland trendsättarna som är mycket övertygade om de förhållanden som köttet produceras under. Konsumenterna tar aktivt ställning för djuromsorg och vill att djuren ska ha levt ett värdigt liv i samklang med naturen, så långt det nu går i en modern livsmedelsproduktion”, berättar hon.

Läs även: De 10 hetaste livsmedelstrenderna 2016

I ett annat hörn av hållbarhetsdebatten försöker man ihärdigt undvika att slänga mat. ”Matspill är också ett ämne som betyder mer för konsumenten. Man kan säga att måttlighet är det nya svarta. Detta gäller inte minst kött eftersom konsumenterna fokuserar mycket på att undvika att slänga köttrester jämfört med andra livsmedelsgrupper”, säger Marianne Gregersen.

Som köttproducent handlar det därför om att tillmötesgå konsumenternas överväganden, t.ex. genom att fundera över ett maximalt utnyttjande av matrester vid utvecklandet av emballage och nya recept.

Vad är hälsa för mig?
En annan viktig trend för köttkonsumtionen är hälsa. Hälsomedvetenheten har i högsta grad kommit för att stanna och önskan om att leva hälsosammare växer sig allt starkare hos konsumenterna. Här har köttkategorin en särskilt stor utmaning. ”Hälsa är utan tvekan ett bärande element i tidsandan. Här har dock köttet en utmaning eftersom allt fler konsumenter är oroliga över kopplingen mellan cancer och rött eller bearbetat kött.”

Enligt Marianne Gregersen är hälsotrenden också präglad av en mycket individuell syn på ämnet, där konsumenterna själva väljer till och från bland de många hälsotrenderna och hälsokurerna. De handlar utifrån en individualiserad logik där man noga överväger: ”Passar det mig?” På så sätt kan köttet vara populärt ena dagen och helt ute nästa dag.

En annan sida av hälsodebatten visar dock att protein generellt uppfattas som mycket positivt. Många konsumenter ser det rent av som det viktigaste näringsämnet följt av kolhydrater och fett. Samtidigt är protein det näringsämne som de flesta tänker på att äta mer av enligt en dansk undersökning som utfördes av Norstat för Landbrug & Fødevarer 2015.

”Proteintrenden lever främst på förväntningen om en god mättnadskänsla och att det bidrar till att bygga och bibehålla muskler. Här har köttet en fördel eftersom det traditionellt förknippas med ett högt proteininnehåll, men kategorin måste också se utmaningen från framförallt mejeri- och grönsakskategoriernas ökande proteinandelar", säger Marianne Gregersen.

"Foodies" vill ha kvalitetskött
Maten ska dock inte bara vara hälsosam, en växande andel av konsumenterna, s.k. "foodies", lägger stor vikt på kvaliteten på den mat de lägger på tallriken.

"Denna engagerade konsumentgrupp vill vara säker på vad livsmedlen innehåller. Det är viktigt för dem att kunna genomskåda ingredienserna och sammansättningarna i den mat de äter. Därför tittar de t.ex. efter E-nummer på förpackningen och de är noga med varornas ursprung och allmänna kvalitet", säger Marianne Gregersen.

När dessa konsumenter väljer vilket kött de ska sätta tänderna i så handlar det alltså först och främst om kvalitet. Köttproducenterna kan därmed tillmötesgå denna trend genom att fokusera på mindre bearbetade produkter, t.ex. i form av färre E-nummer.

Läs även: Topp 5: Positionering av nya köttprodukter

Location, location, location
Kravet på livsmedelskvalitet och den ökande efterfrågan på hållbarhet kommer också till uttryck i konsumenternas preferenser för livsmedel vars ursprung och resa från jord till bord är tydliggjord. ”Intresset för nationella och lokala livsmedel handlar om att komma närmare produktens ursprung och det bottnar i konsumenternas önskan om autenticitet och tillit till deras mat”, säger Marianne Gregersen.

Här är det avgörande att man kan berätta historien om köttets resa från gård till gaffel för att tillmötesgå konsumenterna önskan om närhet.

När framtidens konsumenter ska ha kött på bordet, så blir det alltså i högre grad parametrar som hållbarhet, djuromsorg och hälsa som väger tungt vid valet vid kyldisken.

Läs även: Hur viktigt är det med djuromsorg för konsumenterna?