Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Köttkonsumtion och livsstil

Rött kött har satts i skamvrån pga. en möjlig koppling till cancer. Nya undersökningar nyanserar dock bilden.

28. april 2016

Nya undersökningar visar att det finns en koppling mellan ohälsosam livsstil och ett högt intag av rött kött. Därför är det svårt att isolera det röda köttet som orsak till sjukdomar som t.ex. tarmcancer.

Kopplingen mellan köttkonsumtion och utvecklandet av sjukdomar har debatterats många gånger på senare år. Både i Sverige och i Danmark visar de nationella kostundersökningarna att det finns en koppling mellan utbildning och hälsa, men även att det är stor skillnad på hur mycket rött kött som varje enskild person äter.

Ny kunskap visar på en koppling
Landbrug & Fødevarer har låtit DTU Fødevareinstituttet utarbeta en rapport mot bakgrund av Danskarnas Kostvanor 2011-2013, ”Köttets roll i kosten” 2016, där det är tydligt att det finns en koppling mellan en ohälsosam livsstil och ett högt intag av rött kött.

Således visar rapporten att den grupp som äter mest rött och bearbetat kött i Danmark har en tendens att vara yngre män utan utbildning eller med yrkesutbildning, och de är ofta överviktiga eller har fetma med stort midjemått. De äter mindre fullkorn, frukt och grönt och mindre fisk i förhållande till de som äter mindre kött. Dessutom har denna grupp en lägre fysisk aktivitetsnivå än den grupp som äter minst rött och bearbetat kött. Majoriteten människor i denna grupp, som äter mest rött och bearbetat kött, är dessutom rökare.

Läs även: 5 fakta om kött och cancer

När vi ser på denna koppling, så är det svårt att isolera det röda köttet som orsak till sjukdomar, som t.ex. cancer i tarmen. I denna bild kan det lika gärna vara hela livsstilen med rökning och låg aktivitetsnivå som leder till utvecklandet av sjukdomar – oavsett om den enskilda individen äter lite eller mycket kött. Det vet vi faktiskt inte. Vad vi vet är att kött bidrar med protein med högt biologiskt värde, vitaminer och mineraler, och att det är en utmaning att uppfylla behovet av vitamin B12 och fertila kvinnors behov av järn utan kött. Därför arbetar vi på Landbrug & Fødevarer vidare med att titta närmare på orsak och verkan när det gäller befolkningars intag av rött och bearbetat kött och utvecklandet av sjukdomar", säger Puk Maia Ingemann Holm, chefskonsulent, Mad, Måltider & Ernæring på Landbrug & Fødevarer.

Läs hela rapporten (på danska) här