Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Mars

Som det framgick av förra nyhetsbrevet har de danska grisproducenterna redan nu nått målet att sänka antibiotikaanvändningen med 20 % från 2009 till 2020. Hur har de lyckats nå detta fina resultat?
Dansk nötkreatursproduktion har en lång tradition med sanering av smittsamma sjukdomar. Den höga hälsonivån i kreatursbestånden upprätthålls och utvecklas genom en branschpolicy för smittskydd.