Förhöjd beredskap ska hålla smittsamma sjukdomar borta

För att förhindra sjukdomar i Danmark inför DANISH Transportstandard, som är en del av kvalitetsprogrammet för den danska grisproduktionen, en förhöjd beredskap för djurtransporter från 1 november.

Den förhöjda beredskapen gäller för djurtransporter som kommer öster om en specifik skiljelinje ner genom Polen. Till att börja med kommer den att innefatta områdena: Östra Polen (öster om skiljelinjen), Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Ryssland inklusive Kaliningrad-området samt Moldavien.

Säkerhetstvätt och desinfektion mot smittsamma sjukdomar

Alla djurtransporter som under de senaste sju dagarna har varit i de aktuella områdena med förhöjd beredskap, får inte längre köra direkt till danska bestånd. De första sju dagarna efter avslutad tvätt och desinfektion på en DANISH-godkänd rengörings- och desinfektionsplats får djurtransporterna numera endast köra till godkända uppsamlingsplatser.

Läs mer om DANISH transportstandard här

Under 2016 förväntas Danmark nå upp till 13 miljoner exporterade smågrisar till primärt Tyskland och Polen. Det betyder att ca 25 000 lastbilar korsar gränsen till Danmark under 2016. Här blir de tvättade och desinficerade innan de får fortsätta. Den danska grisbranschen lägger varje år drygt 13 miljoner kr på systemet, som har till syfte att hålla oönskade smittsamma sjukdomar, som t.ex. afrikansk svinpest, ute ur landet.

Läs mer: