Djuromsorg: På väg till slakteriet

Följ grisen på vägen från bonde till slakteri

Djuromsorgen under grisens sista levnadsdag spelar en avgörande roll för den slutliga köttkvaliteten. Det ligger därför i allas intresse - gris, bonde, slakteri och konsument - att grisen har det bra under transporten från bonde till slakteri.

I Danmark ställs höga krav på inredningen av transportbilarna, precis som planeringen av transporterna och en strategisk placering av de danska slakterierna bidrar till en hög omsorg om grisen på vägen till slakteriet.

Det långsiktiga fokuset på grisens trivsel under transport till slakteriet har resulterat i att den danska dödligheten under transport av slaktgrisar ligger på en mycket låg nivå. De senaste siffrorna från DMRI, Danish Meat Research Institute visar att transportdödligheten under 2014 låg på 0,007 procent.

”Det är en extremt låg nivå och det är jag mycket glad över. Jag är säker på att det är den lägsta i hela världen. Även om det inte finns någon officiell statistik så har jag aldrig sett eller hört om andra platser i världen där man skulle vara i närheten av samma nivå”, säger seniorkonsulent Leif Lykke från DMRI, som också har skrivit en bok om hur man utformar en bil optimalt för just djurtransport.

Strikta krav på hög djuromsorg i transportbilar
Leif Lykke berättar att den danska grisbranschen ställer mycket höga krav på inredningen av transportbilar, som på flera punkter även är mer vittgående än EU-lagstiftningen. Men det avgörande är den målriktade insatsen och forskningen som har resulterat i nya sätt att planera transporter och inreda bilarna på.

Jämför kraven på transport i utvalda europeiska länder här

Inredningen av transportbilarna tar hänsyn till grisens naturliga beteende som bland annat innebär att leva i små flockar med en given rangordning. Därför är bilarna uppdelade med skiljeväggar så att grisarna kan hållas i mindre grupper.

En annan viktig faktor för den låga transportdödligheten är att de danska slakterierna är strategiskt placerade och spridda över hela landet. Transporttiden till slakteriet är därför oftast 1-1,5 timme och de allra flesta danska slaktgrisarna transporteras i mindre än tre timmar. Det är långt under de maximalt tillåtna transporttiderna.

Läs om:Intransport till slakteriet och uppställning