Grisars tarmflora kan öka den hållbara produktionen

Ett internationellt forskningsprojekt har identifierat miljontals gener i grisars tarmbakterier. Forskningen kan bidra till att skapa en mer hållbar grisproduktion.

I ett internationellt forskningsprojekt har forskare från Danmark, Frankrike, Kina och Norge undersökt grisens tarmbakterier och hittat 7,7 miljoner gener i grisars tarmbakterier. Denna forskning har resulterat i den första katalogen över bakteriegener i tarmen hos grisar.

Forskningsprojektet visar vägen för en mer hållbar produktion

På längre sikt kan forskningen bidra till att skapa en mer hållbar grisproduktion, eftersom det sannolikt finns en koppling mellan bakterierna i grisens tarm och foderutnyttjandet.

- Eftersom vi idag vet att tarmens bakterier har stor betydelse för hur bra vi utnyttjar födan, är kunskap om grisens tarmbakterier viktig för att på sikt kunna förbättra grisens foderutnyttjande och därmed minska miljöbelastningen, förklarar Professor Karsten Kristiansen från Biologisk Institut på Köpenhamns Universitet, som har varit en av forskarna i projektet.

En hälsosam tarmflora minskar mottagligheten för sjukdomsframkallande bakterier

Samtidigt kan den nya kunskapen om nyttiga bakterier i tarmen hos grisar också bana väg för en bättre förståelse av hur en hälsosam tarmflora minskar mottagligheten för sjukdomsframkallande bakterier och därmed på sikt minska behovet av antibiotika.

Resultatet av forskningen har precis offentliggjorts i tidskriften Nature Microbiology.

Läs även

EU framhäver dansk antibiotikainsats

Har griskött blivit mer miljövänligt