Projekt höjer djuromsorgen och spädgrisöverlevnaden

Projektet PattegriseLIV har varit igång i ett år och besättningarna har nu förbättrats vad gäller produktiviteten i form av större kullar och färre döda spädgrisar.

29 besättningar deltar i projektet PattegriseLIV som startades av SEGES Pig Research Centre. Syftet är att utveckla och testa kunskap och metoder i besättningarna för att höja djuromsorgen och spädgrisöverlevnaden. Som ett led i projektet får besättningarna en rådgivare/mentor kopplad till sig som hjälper till med åtgärder och vägledning. Dessutom använder bönderna olika appar som ska underlätta deras arbete för en högre spädgrisöverlevnad.

Läs mer: De senaste förbättringarna inom överlevnad 

Större kullar och lägre totaldödlighet

Ett år efter projektets start har PattegriseLIV uppnått ett fint resultat. 21 av 29 besättningar har upplevt framsteg i förhållande till utgångspunkten i början av januari 2015, och några har till och med överstigit ramarna för projektet.

Besättningarna upplever en framgång vad gäller produktiviteten i form av större kullar och färre döda spädgrisar och kan nu visa upp dessa positiva resultat.

  • I genomsnitt 0,67 grisar mer per kull
  • En minskning av totaldödligheten från 22,0 till 20,7 procent

Mål för 2016

De 29 besättningarna arbetar för närvarande mot målet att minska dödligheten med en gris per årssugga till slutet av 2016. Ett mål som just nu har uppnåtts av sju av besättningarna.

 

Läs mer om projektet PattegriseLIV:

www.pattegriseliv.dk

www.facebook.com/pattegriseliv