Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Håll koll på statistiken – nötköttsproduktion

Håll koll på statistiken – nötköttsproduktion

Under 2016 slaktade nöt- och kalvköttsbranschen ett mycket stort antal djur, både i Danmark och i resten av EU. I Danmarks slaktades knappt 500 000 djur. Det är 8 % fler slakter än under 2015.

29. augusti 2017

Denna statistik omfattar årssammanställningen för 2016 och närmast föregående år för nötkreaturssektorn. Statistiken innehåller tabeller och siffror för Danmark gällande struktur, bestånd, slakt, produktion, priser och handel, samt för övriga länder i Europeiska Unionen (EU).
Totalt fanns det 35 674 anläggningar i Danmark under 2016, vilket är nästan 1 000 anläggningar färre än året innan. Den 31 juni 2016 fastställdes kreatursbeståndet till 1 568,3 K. Det steg därmed med 1 % i förhållande till sommaren 2015. Den genomsnittliga beståndsstorleken har därmed också stigit.

Hämta statistikhäftet på engelska här

Hitta fler intressanta publikationer här