Hur hållbara är EU när det gäller nötkött?

Nötköttet är känt som en syndabock när det gäller hållbarhet. Men hur illa är det egentligen ställt med nötköttsproduktionen och utsläppen av växthusgas. För att ge dig en överblick har vi samlat siffror från en rad europeiska länder.

Hur mäter man gas?
Det kan vara svårt att mäta de specifika utsläppen av växthusgas och det måste man vara medveten om när man jämför klimatutsläpp i olika länder - även inom EU. Såväl statistiska metoder, datatillgänglighet och datakvalitet är faktorer som kan få siffrorna att variera. Därutöver finns det också olika analytiska sätt att avgöra klimatpåverkan på.Här gäller framför allt om man tar med utsläpp från ändrad arealanvändning.

Danmark har det lägsta utsläppet
När man jämför ett antal EU-länder har Sverige och Danmark det lägsta utsläppet av växthusgaser per kg nötkött. Nedan är den totala klimatpåverkan sammanställd som en så kallad LCA-analys. En LCA-analys ser på utsläpp tvärs över hela värdekedjan - dock utan de fullständiga effekterna av arealanvändning.Källor: Lesschen, J.P., van den Berg, M., Westhoek, H.J., Witzke, H.P. & Oenema, O. (2011). Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors. Anim. Feed Sci. Technol. doi:10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058

Erkänd metod
Siffrorna ovan har räknats ut med en metod som bygger på allmänt erkänd analys från en nederländsk forskargrupp, som också har publicerats i en vetenskaplig tidskrift som ”Greenhouse Gas Emission Profiles of European Livestock Sector”.

Denna metod är allmänt erkänd.Både Århus Universitet och Miljö- och livsmedelsministern har hänvisat till analysen i ett svar till Folketinget i Danmark.

Läs också artikeln Livsmedelsföretagen har sänkt vattenförbrukning, energiförbrukning och CO2-utsläpp