Photo: DAFC

Photo: DAFC

Internationella utmärkelser för dansk grisuppfödning

Projektet EU Pig ska ta vara på alla goda erfarenheter som finns inom den europeiska grisuppfödningen.

Nu har tre danska grisuppfödare utsetts till ambassadörer för sina framsteg inom tre olika områden:

  • rutiner för att väga grisarna så att de får rätt foderblandning
  • rent dricksvatten till grisarna för att minska sjukdomsrisken
  • den marknadsdrivna djuromsorgsmärkningen hjärtegrisen med bl a hela svansar

- Utnämningarna är ett viktigt kvitto för det betydelsefulla arbete som danska grisuppfödare gör för att driva utvecklingen framåt, säger Claus Hansen på SEGES. Att Danmark lyfts fram som ett föregångsland inom EU för dessa områden betyder mycket för grisuppfödningen i vårt land.

De danska ambassadörerna
Fodereffektivitet - Aage Lauritzen
Aage Lauritzen väger regelbundet grisarna för att se till att de får rätt foderblandning. Dessutom finns en kontinuerlig övervakning för att säkerställa att grisarna utvecklas enligt förväntningarna. Alla grisar i beståndet vägs varje vecka och data om varje enskild gris matas in digitalt i ett system för att mäta viktökningen.

Rent dricksvatten - Jens Ole Bladt
Jens Ole Bladt använder ett vattenreningssystem DCW (Danish Clean Water) som säkerställer rent vatten. Det hämmar också bildning av biofilm med bakterier i vattenrören. Desinfektionsmedlet som används är biologiskt nedbrytbart och godkänt för dricksvatten till husdjur. Denna vattenrening minskar förekomsten av sjukdomar, vilket i sin tur innebär ett lägre behov av antibiotika.

Marknadsdriven djuromsorgsmärkning med hjärtegrisen - Niels Aage Arve
Den nya djuromsorgsmärkningen har fyra grundkriterier som innebär att grisarna ska ha hela svansar, suggorna ska vara lösgående förutom i samband med grisning samt att det ska vara mer halm för att böka och inreda stian. Dessutom är transporttiden max åtta timmar. Ett hjärta uppfyller grundkriterierna. Två hjärtan innebär dessutom ännu mer plats och att avvänjningstiden ska vara minst 28 dagar. Tre hjärtan innebär ännu högra krav där grisarna dessutom ska vara frigående vid grisning och ha utomhusareal. Genom att djuromsorgen ökar får grisuppfödaren 1,30 danska kronor mer per kilo vid slakten. Det matchar de ökade kostnader uppfödaren har.

Det finns även andra initiativ inom dansk grisnäring som har uppmärksammats. Ett exempel är det arbete som görs för att ytterligare minska förbrukningen av antibiotika. I projektet finns det nu en insikt om att vägen framåt är att kunna kontrollera användningen av antibiotika på besättningsnivå.

Bred uppslutning
Det är totalt sett 13 EU-länder och 19 organisationer som är med i projektet. Syftet är att dela med sig av kunskap och erfarenheter samt utmaningar inom grisuppfödningen. Från Danmark sida är SEGES Forskningscenter med i projektet.

Förutom att dansk grisnäring har fått tre ambassadören inom viktiga områden ger projektet också SEGES en värdefull inblick i hur andra länder bedriver grisuppfödning.
- Även om vi är konkurrenter kan vi även lära av varandra vilket hela branschen tjänar på. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt om det redan finns en lösning i ett annat land som har testats och fungerar bra, säger Claus Hansen.