Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Februari

Transparens och trovärdig information är några av de viktigaste livsmedelstrenderna under 2017. Samtidigt kommer olika aspekter av hållbarhet att väga allt tyngre för konsumenternas beslut.
Danska ungdomars konsumtion av griskött minskar. Kampanjen "Den magiska grisen" ska nu bidra till att vända denna utveckling. Den är riktad till konsumenter mellan 20 och 35 år och ska öka intresset för griskött. Syftet med kampanjen är att få målgruppen att upptäcka grisköttets många möjligheter så att det blir en naturlig del i matlagningen.
Danska bönder och slakterier har fokus på att ha en hög djuromsorg för nötboskap. Den danska lagstiftningen bidrar också till att djuren har det bra och att det är enkelt att kontrollera om reglerna för djuromsorg efterlevs ute på gårdarna och slakterierna.
Landbrug & Fødevarer och danska livsmedels- och lantbruksföretag, genomför ett marknadsföringsprogram i Kina och Hong Kong för europeiskt griskött.
Med ett stigande intresse för digivande suggor följer ett ökat behov av att hitta de suggor som är bäst på att ta hand om sina grisar. Danska resultat bidrar till internationell kunskap.
SEGES har byggt upp ett försökscenter tillsammans med en dansk grisuppfödare. För att genomföra ett test med lösgående digivande suggor.
I hjärtat av Vesterbro, stadsdelen där köpenhamnarna bor som mest trångt och dyrt, ligger saluhallen Westmarket. Sedan portarna slogs upp i januari 2017 är Westmarket fyllt av små matbodar där det går att handla allt ifrån öl och vin till bakverk, ostar och skandinaviskt viltkött som bäver och björn. Tanken bakom saluhallen är prisvärda färskvaror och ovärderliga upplevelser.
Under de första 11 månaderna av 2016 sänkte de danska grisproducenterna sin antibiotikaanvändning med ytterligare 3,3 procent och användningen av tetracyklin sjönk med 3,6 procent.
Danska gristransporter har den lägsta transportdödligheten i världen. Det beror inte minst på optimeringar av grisarnas förhållanden - från stall till slakteri. Enligt siffror från Danish Meat Institute (DMRI) var dödligheten endast 0,007 procent under 2014.
Christian Fink Hansen ersätter Claus Fertin som ny sektordirektör för grisproduktion på Landbrug og Fødevarer den 1 januari 2017.
Nötköttets väg från stallet till kyldisken är kantad med regler för djurtransport. Lagar för hur djuret ska transporteras till slakteriet bidrar till att säkra att de belastas så lite som möjligt längs vägen.
Även en riktigt fin bit nötkött kan bli förstörd om den tillagas fel. Därför är det viktigt att dina kunder vägleds i hur de ska steka sin biff för att få ett bra resultat. Här får du en enkel guide.