Djuromsorgen för nötboskap

Danska bönder och slakterier har fokus på att ha en hög djuromsorg för nötboskap. Den danska lagstiftningen bidrar också till att djuren har det bra och att det är enkelt att kontrollera om reglerna för djuromsorg efterlevs ute på gårdarna och slakterierna.

Lagstiftning
Djurskyddslagen är den övergripande internationella lagstiftning som fastställer miniminormer för hantering av djur på många olika områden. Dessutom finns det ytterligare lagar i Danmark för både kalvar, ungdjur och kor som bidrar till en bättre djuromsorg. Den danska lagstiftningen är unik om man jämför med de flesta andra länder, som oftast inte har liknande lagar.

Alla anläggningar med fler än 100 kor eller 200 ungdjur (kalvar, slaktkalvar, tjurar och kvigor) ska ha ett egenkontrollprogram som säkrar att lagstiftningen om djuromsorgen uppfylls. En veterinär granskar egenkontrollen för att säkra att lagarna följs. Bestånden får rådgivningsbesök med särskilt fokus på djuromsorgen sker minst två gånger per år.

Djuromsorg i stall och på gräs
I Danmark går de flesta kalvar och kor i moderna, öppna och ljusa stall där det finns fri tillgång till foder och vatten samt möjlighet till vila och hudvård. De danska bönderna och myndigheterna arbetar för att djurens trivsel hela tiden ska förbättras i både stall och på gräs.
En viktig uppgift för de danska uppfödarna är att se till att deras kor trivs så bra som möjligt. Under många år har danska uppfödare, myndigheter och forskningsinstitutioner därför arbetat för att förbättra förhållandena för kött- och mjölkdjur. Detta görs för att förbättra nötboskapens hälsa och trivsel.

Färskt foder och vatten i stallen
I stallen har mjölkkorna roterande borstar som de kan klia sig på. Det finns fläktar som kompletterar den naturliga luftventilationen i stallen. Det ger en behaglig temperatur även under den varma sommarperioden.
Djuren har tillgång till färskt foder nästan dygnet runt och de ska alltid ha tillgång till färskt, rent vatten. Det är viktigt att de kan stå stadigt på golven och därför ser automatiska skrapor, gummibeläggning och spår i golvet till att golven är rena så att korna inte halkar.
Det är dessutom krav på att det ska finnas ett liggbås per ko och att alla har tillgång till en mjuk, ren och torr plats att ligga på när de behöver vila och inte är på gräs. Djuren har ett stort behov av vila och de ligger gärna ner i över 10 timmar per dag.
På vintern går de flesta korna fritt på ett djupströområde i ett öppet och ventilerat stall med möjlighet till motion. Dessutom betar en stor del av djuren i Danmark på naturområden, t.ex. ängar och skogar. Det ökar djurens trivsel eftersom det mjuka gräsunderlaget vårdar klövarna samt att de får ett mer naturligt beteende och bättre möjligheter till daglig motion.

Slakt
I Danmark är det också viktigt att nötboskapen har det bra innan slakten. Därför finns det fastställda metoder som ska följas när djuren slaktas. Det gäller bland annat:

  • Alla djur ska kontrollers av en veterinär innan slakt.
  • Slakteriet ska kontrollera om bonden har deklarerat djuret som godkänt för slakt.
  • Djur som slaktas i Danmark bedövas innan avlivningen. Det säkrar att avlivningen blir så smärtfri som möjligt.

Det är viktigt för köttkvaliteten att djuren inte är stressade när de ska slaktas. Därför är förhållandena på slakteriet utformade så att djuren ska hanteras så lite som möjligt och att tiden på slakteriet innan slakt blir så kort som möjlig.

Läs mer: Nytt projekt sätter fokus på djuromsorgen för kor