Test med lösgående digivande suggor

SEGES har byggt upp ett försökscenter tillsammans med en dansk grisuppfödare. För att genomföra ett test med lösgående digivande suggor.

 

Dansk grisuppfödning har som mål att 10 procent av de digivande suggorna går i lösdrift år 2021. Ett led i detta arbete innebär att SEGES har byggt upp ett försökscenter tillsammans med en dansk grisuppfödare. På försökscentret testas 10 olika sorters grisningsstior för lösgående suggor. Sju av dem är från danska tillverkare av inventarier och tre är från utländska tillverkare.

Djuromsorg i dansk grisuppfödning
Syftet med testet är att beskriva och bedöma grisningsstiorna i förhållande till personal, suggor och spädgrisar. "Vi vill snabba på utvecklingen av robusta grisningsstior för lösa suggor." säger chefsforskare Lisbeth Ulrich Hansen från SEGES, Landbrug & Fødevarer. "Dessutom vill vi bidra till att ge danska grisuppfödare ett bättre beslutsunderlag vid val av grisningsstior och samtidigt säkra en god djuromsorg för både suggor och spädgrisar."

Tre utländska systemtestas
De tre utländska stiorna som ingår i testet är noga utvalda.
"Vi är mycket glada över att alla tillverkare som marknadsför stior i Danmark vill delta i detta test", säger Lisbeth Ulrich Hansen.
En stia från Holland ingår i testet. Den utvecklades för några år sedan av en grupp holländska grisuppfödare och forskare och har sedan övertagits av ett holländskt företag. En stia från Österrike har skyddsbyglar i mitten av stian. När skyddsbyglarna inte används åker "vingarna" ut och delar upp stian i ett område för suggan och ett för spädgrisarna. Målet är att skapa god tillgänglighet för både personal och suggor. Den sista utländska stian är från England. Det är en mycket "kompakt" stia och Lisbeth Ulrich Hansen är därför spänd på att se hur både personalen, suggorna och spädgrisarna fungerar i stian.

Transparens även på försöksstadiet
Inom den danska jordbruksnäringen har man en tradition av att vara transparenta och dela kunskap med varandra. Därför är det också möjligt för alla att besöka försökscentret och se de olika grisningsstiorna. Alla besök ska dock bokas i förväg hos SEGES.
Chefsforskaren förväntar sig att ha färdiga resultat och slutsatser för användningen av de tio olika grisningsstiorna i slutet av 2017. Vi kommer bland annat att via nyhetsbrev löpande informera om utvecklingen inom grisningsstior för lösa digivande suggor i Danmark.