I Danmark är det fortsatt mycket låg förekomst av salmonella i griskött

Förekomsten av salmonella i danskt griskött fortsätter att vara på en mycket låg nivå, och var enligt de senaste siffrorna 0,98 % 2016. Den låga siffran, i likhet med de låga siffrorna föregående år (1,2 % 2015, 0,98 % 2014 och 1,3 % i 2013), avspeglar den höga livsmedelssäkerheten och den stora insats på området som har gjorts i Danmark.

Läs också:

Salmonellaövervakning