Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Juni

Ett led i önskan om transparens är behovet av att maten ska vara "äkta". Det är mat som är naturlig, näringsrik och som upplevs vara "nära till naturen". Detta kommer från det hälsofokus som finns i samhället idag. Konsumenterna söker drycker och livsmedel som är mindre bearbetade och därmed upplevs som mer naturliga. Man tar avstånd från produktionsmetoder som upplevs som oförståeligt komplexa och som förringar produktens naturliga konsistens. Det finns dock processer som är acceptabla – t.ex. fermentering – eftersom de upplevs som en naturlig förädling.
Det nya danska djuromsorgsmärket ger grisar ett, två eller tre hjärtan beroende på djuromsorgen i uppfödningen. De första grisuppfödarna som redan är med i systemet är mycket nöjda.
Lever, hjärta, njure, tunga - det är målet i projektet "In'mad" som Landbrug & Fødevarer driver. Projektet finansieras med offentliga medel och ska bidra till att öka danskarnas konsumtion av inälvsmat.
SEGES Svineproduktion arbetar konstant med att utvärdera effekten av alternativ till zink och antibiotika. De så kallade OUA-grisarna, som är uppfödda utan antibiotika, har fått en bra start. Nu börjar försök med ett naturligt probiotika som har utvecklats för att förebygga sjukdomar.
God mat handlar om passion, kreativitet och hållbarhet i hela livsmedelskedjan - från jord till bord. Sist men inte minst handlar det om upplevelser och berättelser om mat, vilket är naturligt när man lagar mat tillsammans. Nyligen träffades några stjärnkockar för att laga dansk ekologisk mat i Stockholm.
Livsmedelssäkerheten är i topp i hela produktionskedjan och allt nötkött produceras med full spårbarhet.
Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete med intressenter från hela livsmedelsområdet i Danmark, bland annat danska staten, djurskyddsorganisationernas samarbetsorgan Doso, veterinärförbundet, slakterierna, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.