Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: www.altomoksekød.dk

Grillsäsong! – Nyttigt och säkert nötkött på grillen

Livsmedelssäkerheten är i topp i hela produktionskedjan och allt nötkött produceras med full spårbarhet.

12. juni 2017

Köttet testas och kontrolleras noggrant för att säkerställa att konsumenten slipper såväl skadliga bakterier som eventuella restämnen. Säkerhetskontrollerna utförs hos både lantbrukaren och på slakteriet.

Full spårbarhet
Varje djur registreras under hela processen från stall till slakteri, så att spårbarheten bevaras genom hela kedjan. Direkt efter födseln registreras djuret och dess moder. Djuret öronmärks och behåller detta märke under hela livet. Varje flytt av djuret registreras så att man alltid kan spåra, dels vet var djuret varit, dels vilken kontakt det haft med andra djurbesättningar. Registreringen fortsätter på slakteriet och inget djur slaktas om det finns brister i dokumentationen. Även efter slakt registreras varje del av slaktköttet enligt djurets identitet, så att spårbarheten bevaras ända ner till varje enskild styckdetalj.

Läs mer om spårbarhet här.

Rent och gott
Ett långt och fokuserat samarbete mellan uppfödarna, myndigheterna och forskningen säkerställer övervakning och bekämpning av bakterier som salmonella och E. coli. Samtidigt utförs kontinuerligt tester av eventuella medicinrester och pesticider.
Även här utförs kontrollen hos både lantbrukaren och på slakteriet. Egenkontrollen i besättningarna och myndigheternas kontroll är omfattande och uppfödarna får böter om det finns rester som överstiger de tillåtna nivåerna.
Därför är nötköttet rent och gott och kommer från en uppfödning med full spårbarhet, från kyldisken och ända tillbaka till djurets födsel. Det är skönt att veta när sommarfirarna nu börjar tända grillen och efterfrågar det bästa köttet.

Kom ihåg: Det goda köttet ska behandlas med varsamhet och konsumenter behöver kanske påminnas om att köttet inte sköter sig självt på grillen! För att få en optimal biff – se här.

Läs mer om livsmedelssäkerhet här.