Nytt danskt djuromsorgsmärke

Nytt danskt djuromsorgsmärke

Nytt danskt djuromsorgsmärke - Bättre Djuromsorg

Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete med intressenter från hela livsmedelsområdet i Danmark, bland annat danska staten, djurskyddsorganisationernas samarbetsorgan Doso, veterinärförbundet, slakterierna, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.

Höga grundkrav och ännu högre krav för två och tre hjärtan


Tre hjärtan innebär extra stor djuromsorg. Denna kategori innebär bland annat grisning utomhus och möjlighet
för grisarna att vistas utomhus

Marknadsdriven djuromsorg

Syftet med det nya märkningssystemet är att förbättra djuromsorgen inom grisnäringen genom en konsumentdriven påverkan. Djuromsorgsmärkningen ger konsumenterna vägledningen om vilket kött som uppfyller kraven på en bättre djuromsorg. Genom att välja kött som uppfyller dessa kriterier till ett något högre pris hjälper konsumenterna att driva på utvecklingen så att fler grisar föds upp under bättre förhållanden. På detta sätt blir det en marknadsdriven utveckling som gör att djuromsorgen successivt förbättras.

Konsumenter betalar gärna lite extra

Många konsumenter betalar gärna lite extra för en bättre djuromsorg och det får de danska konsumenterna nu möjlighet till via den nya djuromsorgsmärkningen. Samtidigt gör märkningen det mer attraktivt för grisproducenterna att investera i djuromsorgsåtgärder och detaljhandeln kan i större utsträckning tillmötesgå konsumenternas önskemål.


Avtalet om djuromsorgsmärket skrevs under 2014. På bilden syns den tidigare miljö- och livsmedelsministern Dan Jørgensen och Martin Merrild, ordförande för Landbrug & Fødevarer

Läs mer:

Kött med djuromsorgsmärke i danska kyldiskar

Bättre djuromsorg för grisar i Danmark – nytt djuromsorgsmärke