Kött med djuromsorgsmärke i danska kyldiskar

Kött med djuromsorgsmärke i danska kyldiskar

Kött med djuromsorgsmärke i danska kyldiskar

Djuromsorgsmärket har nu lanserats i Danmark och de första förpackningarna med märket ligger nu i livsmedelsbutikernas kyldiskar. Nu kan danskarna handla med "hjärtat" och välja griskött från gårdar med bättre djuromsorg.

Marknadsdriven efterfrågan

Djuromsorgsmärkningen ger konsumenterna vägledningen om vilket kött som uppfyller kraven på en bättre djuromsorg. Genom att välja kött som uppfyller dessa kriterier till ett något högre pris hjälper konsumenterna att driva på utvecklingen så att fler grisar föds upp under bättre förhållanden. På detta sätt blir det en marknadsdriven utveckling som gör att djuromsorgen successivt förbättras. Undersökningar visar att många konsumenter gärna betalar lite extra för en bättre djuromsorg. Samtidigt gör märkningen det mer attraktivt för grisbönderna att investera i djuromsorgsåtgärder och detaljhandeln kan i större utsträckning tillmötesgå konsumenternas önskemål.

Bättre djuromsorg i dansk grisuppfödning 

Bättre djuromsorg är en del av den 7-punktsplan som infördes 2014 vid ett toppmöte om djuromsorg som initierades av dåvarande livsmedelsministern Dan Jørgensen, med representanter från detaljhandeln, lantbruket, djuromsorgsorganisationer och konsumenter. Till en början omfattar det nya märkningssystemet griskött, men senare även kommer att omfatta kött från andra djur.

Läs mer:

"Køb dyrevelfærd i din køledisk" - pressmeddelande från Miljø- og Fødevareministeriet

Bättre djuromsorg för grisar i Danmark – nytt djuromsorgsmärke