Transparens: Tillbaka till källan

Konsumenterna bombarderas med information om livsmedel som kan verka oöverskådlig och motsägelsefull. Detta i kombination med diverse historier i medierna om livsmedelsskandaler från när och fjärran gör att konsumenterna i allt högre grad ställer krav på livsmedelskvaliteten. De har ett allt större behov av att känna till livsmedlens innehåll och ursprung. De efterfrågar transparens – alltså full insikt i vad som finns i maten, hur den har producerats etc.

Så tänker konsumenterna om nötkött

För produktionen av nötkött kan det på sikt innebära att konsumenterna vill ha insikt i hur djuret har fötts och vuxit upp samt vilket foder det har fått. Det ger konsumenterna en förståelse för maten de äter, och en tydlig och trovärdig berättelse om livsmedlets resa från jord till bord är avgörande.

Närhetsprincipen är viktig

Önskan om transparens leder bl.a. till att lokala/nationella varor föredras eftersom dessa upplevs som mer trovärdiga och av bättre kvalitet. Men även mer lokala, ortspecifika varor föredras, vilket kan förklara det stigande antalet gårdsbutiker som uppkommit på senare tid och inte minst det stigande antalet matstånd med ”street food”. För både producenter och detaljhandeln är det viktigt att uppfylla konsumenternas behov av transparens genom att vara ärliga om innehåll och produktionsform – gärna genom personliga möten mellan kund och butik, som på torghandlar och i delikatessbutiker. Här har nöt- och kalvköttsproduktionen i Danmark en utmaning eftersom de, på grund av den höga livsmedelssäkerheten i Danmark, har svårare än andra livsmedelsproducenter att bjuda in konsumenten till själva slakteriet.