Nytt danskt djuromsorgsmärke

Nytt danskt djuromsorgsmärke

Nytt danskt djuromsorgsmärke

Det nya danska, statliga djuromsorgsmärket "Bedre Dyrevelfærd" (Bättre Djuromsorg) lanseras i maj 2017. Den nya märkningen har tagits fram i ett samarbete mellan bl.a. danska staten, detaljhandeln och Landbrug & Fødevarer. Syftet med märkningen är att förbättra djuromsorgen på danska grisgårdar och öka transparensen för konsumenterna.

Marknadsdriven djuromsorg

Syftet med det nya märkningssystemet är att förbättra djuromsorgen inom grisnäringen genom en konsumentdriven påverkan. Djuromsorgsmärkningen ger konsumenterna vägledningen om vilket kött som uppfyller kraven på en bättre djuromsorg. Genom att välja kött som uppfyller dessa kriterier till ett något högre pris hjälper konsumenterna att driva på utvecklingen så att fler grisar föds upp under bättre förhållanden. På detta sätt blir det en marknadsdriven utveckling som gör att djuromsorgen successivt förbättras.

Många konsumenter betalar gärna lite extra för en bättre djuromsorg och det får de danska konsumenterna nu möjlighet till via den nya djuromsorgsmärkningen. Samtidigt gör märkningen det mer attraktivt för grisproducenterna att investera i djuromsorgsåtgärder och detaljhandeln kan i större utsträckning tillmötesgå konsumenternas önskemål.


Hjärtan ska ge bättre djuromsorg i dansk grisproduktion 

Bättre djuromsorg är en del av den 7-punktsplan som infördes 2014 vid ett toppmöte om djuromsorg som initierades av dåvarande livsmedelsministern Dan Jørgensen, med representanter från detaljhandeln, lantbruket, djuromsorgsorganisationer och konsumenter.

I det nylanserade systemet som till en början omfattar griskött, men senare även kommer att omfatta kött från andra djur, kan köttet få mellan 1 och 3 hjärtan, ju fler hjärtan desto bättre djuromsorg.


Höga grundkrav och ännu högre krav för två och tre hjärtan

Märkningen är ett frivilligt system och grundkraven för att få ett hjärta överträffar lagstiftningen i både Danmark och EU. Bland kraven för att få ett hjärta finns: lösgående suggor i hela produktionen, hela svansar och halm.

Två hjärtan uppnås genom att grisarna har mer plats och mer halm än i produktionerna som uppfyller kraven för ett hjärta. Tre hjärtan uppnås genom att grisarna har ännu mer plats och halm, dessutom ska det vara grisning på friland och grisarna ska ha tillgång till uteområden.

Läs mer om danska djuromsorgsåtgärder


Den 27 mars 2017 håller Landbrug og Fødevarer och Fødevarestyrelsen ett lanseringsevenemang hos grisproducenten Mikael Nielsen, som är med i märkningssystemet med sin produktion av specialgrisarna Antonius.
Läs mer om märkningssystemet sett ur en grisproducents perspektiv på www.branschinfo-kott.se efter den 27 mars 2017.