Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

November

Försäljningen av ekologiska livsmedel växer globalt och Danmark är inget undantag. Enbart försäljningen av ekologiskt griskött steg under 2016 med 30 % i Danmark.
SEGES Svineproduktion har i år arbetat med en rad projekt till förmån för danska grisproducenter. I samband med Griskongressen i Herning har SEGES Svineproduktion gett ut ”Resultat 2017”, som ger en inblick i några av de projekt som SEGES Svineproduktion har genomfört under det gångna året.
Experter från Landbrug & Fødevarer och SEGES har samlat en rad myter och sanningar om – hållbarhet, djuromsorg, kvalitet och antibiotikaanvändning. Läs här vad som är myter och vad som är fakta om kött från Danmark.
Danskt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus