Oekologimaerke-8

Oekologimaerke-8

Den växande ekologiska marknaden

Försäljningen av ekologiska livsmedel växer globalt och Danmark är inget undantag. Enbart försäljningen av ekologiskt griskött steg under 2016 med 30 % i Danmark.

Marknaden för ekologiska livsmedel har växtvärk globalt. Den globala omsättningen för ekologiska varor har stigit från 18 miljarder USD (15,3 miljarder Euro) under 2000 till 81,6 miljarder USD (69,4 miljarder Euro) under 2015. Nordamerika och Europa står för omkring 95% av försäljningen. 

Danmark är ett av de länder i Europa där man lägger mest pengar på ekologiska varor. Den ekologiska konsumtionen stiger varje år. I en ny analys från juni 2017, som gjorts av Landbrug & Fødevarer, svarar 9 av 10 danskar att de köper ekologiska livsmedel. Av dessa köper 4 % alltid ekologiska livsmedel, medan 31 % köper ofta, 35 % köper ibland och 22 % köper sällan. Danmark är också det land i världen där ekologiska varor har den största marknadsandelen i detaljhandeln. 2016 var andelen 9,6 procent jämfört med 8,4 procent 2015. Jämförelsevis låg den 2015 på 7,3 % i Sverige och strax under 5 % i Tyskland. (Källa: National Statistics och FIBL).

Det är mycket positivt att den ekologiska försäljningen stiger även i våra grannländer, för den växande danska ekologiska produktionen ska ju även säljas utanför Danmarks gränser. Många bönder är för tillfället i färd med att lägga om till ekologisk produktion och en del av deras varor ska säljas på grannmarknaderna i bl.a. Sverige, Tyskland och Frankrike. Därutöver finns också fokus på Asien och Mellanöstern, säger Ejvind Pedersen, chefrådgivare på Landbrug & Fødevarer.

 

Ekologiskt griskött är populärt

Danskarna håller på att få smak på ekologiskt kött. Omsättningen av ekologiskt kött steg i alla kategorier inom detaljhandeln under 2016. Särskilt intresset för ekologiskt griskött steg markant. Därmed ökade försäljningen i Danmark under 2016 med ca 30 %. Marknadsandelen för ekologiskt griskött ligger nu på 2,6 %.

Export av ekologiskt griskött och köttprodukter inbringade nästan 250 miljoner danska kr (33,5 miljoner Euro) under 2015. Danmarks största exportländer är Tyskland, Sverige och Frankrike. Men även länder som t.ex. Kina har fått upp ögonen för danska ekologiska varor och dess kvalitet.

 

Läs även:

Åtta konsument- och livsmedelstrender under 2017

Produktionsformer i Danmark