Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Innovativa resultat i dansk grisköttsproduktion

SEGES Svineproduktion har i år arbetat med en rad projekt till förmån för danska grisproducenter. I samband med Griskongressen i Herning har SEGES Svineproduktion gett ut ”Resultat 2017”, som ger en inblick i några av de projekt som SEGES Svineproduktion har genomfört under det gångna året.

6. november 2017

Hur förhindrar man svansbitningar?

Bland annat kan man läsa historien om lantbrukaren Niels Aage Arve som föder upp grisar med det statliga djuromsorgsmärket. Märket betyder bland annat att grisarna ska ha hela svansar. Undersökningar som SEGES Svineproduktion har genomfört visar att det finns en koppling mellan hängande svansar och svansbitning. Det krävs extra fokus för att vara uppmärksam på detta. Därför måste också konsumenterna vara beredda att betala extra för sitt griskött, vilket de verkar vara.

Stort fokus i Danmark på lösgående, digivande suggor

Förutom hela svansar och ”hjärtgrisar” kan man också läsa om projektet med ett showroom med tio olika stisystemDet är en unik möjlighet att se tio olika producenters stiinredningar för lösgående, digivande suggor. 

Grisuppfödare, lantbruksskoleelever och forskare från hela världen har varit på besök för att se detta  showroom. Förutom att man kan se olika stallinredningar har SEGES Svineproduktion gjort ett omfattande testDe har bland annat bedömt. arbetsförhållanden för personal, in- och utgångsförhållanden samt naturligtvis utrymme för suggan i stian.

Precis som Bilprovningen bedömer bilar  har vi gjort ett stort test av stior för lösgående, digivande suggor. Det ska förhoppningsvis ge ett bättre beslutsunderlag för de grisuppfödare som bygger nytt, säger Lisbeth Ulrich Hansen, chefsforskare på SEGES Svineproduktion.

Du kan läsa ”Resultat 2017” här

Eller den engelska versionen här