Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
kilde: DAFC

Broschyr: TRYGGA DJUR - NÖJDA KUNDER

Danskt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus

9. november 2017

Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om produktionen av nöt- och kalvkött i denna broschyr.

  • Full spårbarhet från kalv till kyldisk
  • Fokus på djuromsorg under hela djurets liv
  • Djurens hälsa kontrolleras i alla led  
  • Endast djur med dokumenterad spårbarhet och hälsa slaktas
  • Åtgärder mot skadliga bakterier, restämnen och antibiotikaresistens
Du kan enkelt ladda ned den här