Danmarks antibiotikaanvändning är fortsatt lägre än de europeiska grannländernas

De nya siffrorna på antibiotikaanvändningen till tamdjur i EU har just offentliggjorts i ESVAC-rapporten och Danmark får även i år en fin placering. Den danska antibiotikaanvändning är fortsatt lägre än många europeiska grannländer. I Danmark har den totala antibiotikaanvändningen sjunkit från 44,1 mg/PCU 2014 till 42,2 mg/PCU 2015, vilket innebär en sänkning på 4,3 %.

 
Källa: DANMAP


Europeiskt perspektiv

Generellt har antibiotikaanvändningen i de 25 deltagande europeiska länderna sjunkit med 12,7 % under perioden. Den genomsnittliga användningen för de deltagande EU- och EES-länderna låg dock fortfarande markant högre än den danska. Medan det danska lantbruket använde 42,2 mg/PCU 2017, låg den genomsnittliga användningen för de deltagande länderna på 135,5 mg/PCU.

Den låga nivån i Danmark beror bl.a. på att de veterinärer som skriver ut recept på antibiotika inte står för själva försäljningen av den. Danmark har dessutom ett övervakningssystem (VETSTAT) på varje enskild gård. De gårdar som använder mycket antibiotika sätts under övervakning (gult kort-system).

 
Källa: ESVAC, European Medicines Agency, 2017


Särskilt viktig antibiotika för humanmedicinen

Danmark klarar sig också utmärkt vad gäller de antibiotikatyper som WHO har utpekat som kritiskt viktig antibiotika för humanmedicinen, och vars användning därför bör begränsas. Inom grisuppfödningen är detta särskilt fluorokinoloner samt tredje och fjärde generationens cefalosporiner. For fluorokinoloner har Danmark en användning på endast 0,01 mg/CPU, långt under det europeiska genomsnittet. Den totala användningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner i Danmark ligger på 0,01 mg/PCU, också det långt under EU-genomsnittet.

Fluorokinoloner användes över huvud taget inte till grisar i Danmark under 2015. Dessutom användes mindre än 0,001 mg av tredje och fjärde generationens cefalosporiner till danska grisar.

Läs mer om siffrorna här