Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Nötkött & kalvkött – trygga djur & nöjda kunder

Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus.

23. oktober 2017

Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om produktionen av nöt- och kalvkött i denna broschyr. Du kan enkelt ladda ned den här.