Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2018

September

Kreatursbranschen har tillsammans med Den Danske Dyrlægeforening tagit fram ett branschavtal om långvarig smärtlindring som standard vid avhorning av kalvar, vilket innebär ett ökat fokus på djuromsorg.
Den danska lantbrukaren Stine Mikkelsens tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska hjälper henne när det gäller djurhälsan i hennes eget jordbruk. Hon är en pionjär inom antibiotikafri grisuppfödning i Danmark.
Användningen av antibiotika för att föda upp slaktgrisar har minskat med mer än en tredjedel sedan 2009.
Danska barn i årskurs 4 - 6 får nytt undervisningsmaterial om djuromsorg som ska hjälpa dem att fatta mer medvetna beslut i kyldisken i framtiden. Materialet har tagits fram av bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet i samarbete med Landbrug & Fødevarer.
Konsumenterna vill fortfarande leva hälsosamt, men synen på hälsa har gått mot att bli mer mjuk och avslappnad där det finns plats för njutning och avkoppling. Det är goda nyheter för köttet.

Juni

Inom dansk grisuppfödning har utveckling och innovation alltid haft hög prioritet. Ett exempel är arbetet med lösa suggor. Även om de danska suggorna redan tillbringar större delen av sina liv lösgående, pågår ett intensivt arbete med att hitta lösningar så att alla suggor kan vara lösa även i grisningsstallen.
Hämta vår plansch över 5 Fakta om användning av antibiotika inom dansk grisuppfödning.
Forskningen ligger i framkant för att avla fram kor som släpper ut mindre C02. Målet är att sänka metangasutsläppet med 5 % på 5 år, vilket motsvarar 90 000 ton CO2.
Skandinavien ligger långt framme när det gäller användningen av antibiotika. Det är bra, men räcker inte. För att komma tillrätta med antibiotikaresistens måste fler länder drastiskt minska sin användning av antibiotika. Hur det ska ske diskuterades nyligen på ett lunchseminarium i Sveriges riksdag.
Hämta vår kostnadsfria plansch och få svar på viktiga frågor om djuromsorg för grisar.
Almedalsveckan firar 50 år och i början av veckan kommer Landbrug & Fødevarer att besöka Visby. Det är Nicolaj Christoffersen, sektordirektör, Kirsten Vernon Kristiansen, export- och marknadsansvarig, samt Christer Lundin, talesperson i Sverige, som kommer att vara på plats.

Maj

Allt fler konsumenter har blivit medvetna om de förhållanden som maten är producerad under och oron för aspekter som orättvisa produktionsvillkor, olämplig miljöpåverkan och bristande djuromsorg är saker som betyder allt mer.
Konsumenterna har blivit mer medvetna om matens ursprung och innehåll och efterfrågar ren, naturlig mat utan konstigheter och bearbetning. För det färska köttet kan argumentet om att råvaran är obearbetad och av helt naturligt ursprung vara en väg in till de kritiska och medvetna konsumenterna som vill ha "äkta" mat.

Kalvköttet är inte lika vanligt som nötköttet i köket. Det är synd, för det möra, fina köttet från kalv är något av det godaste du kan sätta tänderna i. Här är 5 överraskande fakta om kalvkött.
Det danska lantbruket har en låg användning av antibiotika, och hos grisuppfödarna har användningen sjunkit med en fjärdedel sedan 2009. Läkemedel används inte på ett olagligt sätt, men på andra sidan krävs bättre dagliga journaler på gårdarna. Så skriver Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande baserat på slutrapporten för 2017.

April

Särskilda krav på djuromsorgen ger kalvarna en bättre uppväxt än i övriga EU-länder – med undantag för Sverige där djuromsorgen för kalvar motsvarar den i Danmark.
I takt med att fler danskar får upp ögonen för det nya statliga djuromsorgsmärket har försäljningen av produkter med gris ökat med 45 % mellan 2016 och 2017.
Växtbaserade produkter vinner mark och kan komplettera, men inte ersätta, animaliska produkter. Så låter slutsatsen från två näringsexperter som har jämfört produkterna.
Med förvåning har Christer Lundin, Talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige, noterat reaktionerna om att Citygross valt danskt kött som ett komplement till det svenska utbudet. I en debattreplik skriver han att kritisera en matbutikskedja istället för att lyssna på vilket behov den har är ett misstag.

Konsumenterna har blivit mer medvetna om att undvika spill och föroreningar. De ställer sig frågande till överkonsumtion och kräver ansvarstagande från livsmedelsproducenterna. För färskt kött innebär det en kritisk blick på produktionsmetoder och även förpackningsmaterial och funktionalitet sätts under lupp.

Mars

I mediedebatten om animaliska livsmedel beskylls de för att vara både cancerframkallande och en belastning för miljön. Men är det verkligen så ohälsosamt att äta t.ex. kött? Och är det möjligt att samtidigt ta hand om miljön? Läs mer här.
Att bryta ett vanetänkande är grunden till denna trend, som vi kommer att se mer av under 2018. Man skär ner på rött kött av hänsyn till bl.a. hälsa och hållbarhet och samtidigt gör de många alternativa livsmedel och ingredienser som finns att det blir enklare för konsumenterna att välja bort kött några dagar i veckan.
Många danskar har upptäckt det nya statliga djuromsorgsmärket. Den stora medvetenheten kan bidra till att öka djuromsorgen, menar Esben Lunde Larsen som arbetar för märken till fler livsmedel.
I ett tidigare nyhetsbrev skrev vi om stora trender som kommer att fortsätta under 2018 och om vad de olika trenderna betyder för konsumtionen av kött. I det här nyhetsbrevet tittar vi närmare på nya trender som vi kommer att se mer av under 2018. Under 2018 förväntar vi oss att följande trender kommer att prägla livsmedelskonsumtionen, inte bara i Danmark utan även i resten av Europa och i Nordamerika.

Februari

De senaste trenderna för 2018 innebär utmaningar för livsmedelsbranschen men öppnar också upp för nya möjligheter. Konsumenterna äter mindre kött till middag, lägger större vikt vid djuromsorg och miljö och har särskilt fokus på hälsan, men samtidigt har köttet fortfarande en given plats på tallriken när man äter ute. Läs vidare och få reda på hur det ser ut.
Nu har det blivit ännu enklare att få en överblick över förhållandena i nöt- och kalvköttsproduktionen i olika EU-länder. En ny referensanalys sätter fokus på nöt- och kalvkött i Danmark och studerar samtidigt förhållandena i Sverige, Irland, Nederländerna och Tyskland. Den belyser bl.a. viktiga faktorar som miljö, klimat, livsmedelssäkerhet och djuromsorg.
Dansk grisnäring har en tydlig inriktning på att successivt bli ännu bättre på djuromsorg. Under 2018 har Landbrug & Fødevarer tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Satsningarna innebär att det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning.
I Danmark har 12,5 miljoner danska kronor avsatts för att undersöka hur det går att minska behovet av antibiotika hos danska grisar. Målet är att föda upp 1,5 miljoner grisar helt utan antibiotika år 2021.
Danmark är ett av de första länderna i världen som kan sälja korv, skinka och pålägg till kineserna. Det är ett stort erkännande av de danska lantbrukarna och livsmedelsföretagens målmedvetna arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet.
En hälsa med större fokus på balans och en nyfikenhet på nya sätt att kombinera mat är några av de trender som vi kommer att se mer av under 2018. Samtidigt är hållbarhet och omtanke fortfarande något som i allt högre grad påverkar konsumenternas beslutsprocesser

Januari

Landbrug & Fødevarer presenterar tre satsningsområden för den danska grisnäringen. Det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till forskning. Jämfört med andra EU-länder ligger Danmark långt framme när det gäller djuromsorg, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill hela tiden bli ännu bättre, säger Karen Hækkerup, VD för Landbrug & Fødevarer.