Ökad försäljning av hjärtgrisar

I takt med att fler danskar får upp ögonen för det nya statliga djuromsorgsmärket har försäljningen av produkter med gris ökat med 45 % mellan 2016 och 2017.

Det statliga djuromsorgsmärket säljer mer griskött
De danska slakterierna upplever en stor framgång i försäljningen av griskött som är märkt med det nya statliga djuromsorgsmärket. En total ökning på 45 % från 2016 till 2017.

Tulip Food Companys försäljningschef Mette Rothmann slår fast att: ”Vi upplever en framgång över hela linjen, från ett till tre hjärtan, vilket visar att konceptet har slagit igenom hos konsumenterna." På samma sätt syns tendensen i försäljningssiffrorna där försäljningen av hjärtgris i butikerna utgör 25 %, vilket understryker att hjärtgrisarna är en succé hos konsumenterna.

Läs också: Danskarna har fått upp ögonen för det statliga djuromsorgsmärket

Detaljhandeln är positiv
Inom den danska detaljhandeln är man också positiv. Jytte Tandrup, underdirektör på De Samvirkende Købmænd (DSK) menar att "de upplever det (red. djuromsorgsmärket) som en framgång” och att fler butiker kastar sig in i kampen med djuromsorgsmärket.

I ett pressmeddelande som skickades ut från DSK poängteras den upplevda tendensen ytterligare – danskarna äter mer griskött som är märkt med djuromsorgsmärket. Den danska livsmedelskedjan MENY har meddelat att deras försäljning av gris med detta märke utgör 22 % av deras årliga försäljning av griskött.

Större kunskap om det statliga djuromsorgsmärket
En del av framgången kan förklaras med att konsumenternas kunskap om det statliga djuromsorgsmärket är betydligt större än väntat. När de första produkterna med märket lanserades på den danska marknaden var målsättningen att 40 % av danskarna skulle känna till märket i slutet av 2018. En ny undersökning från YouGov visar dock att märket redan har överstigit målsättningen. Redan nu är 49 % av danskarna bekanta med märket.

Detsamma gäller för danskarnas tillit till märket. Vid lanseringen var målet att 60 % skulle ha tillit till märket, men av YouGovs undersökning framgår det att 67 % av danskarna har tillit till det redan idag.

Det kan tyda på att det finns en önskan från konsumenterna om att få vägledning av märkena och därmed fatta beslut med större vikt på djuromsorg.

Förutom grisköttsprodukter ska det statliga djuromsorgsmärket på sikt också omfatta produktionsförhållandena för kyckling, ägg och nötkött.