Trend: Inget spill – optimering, recirkulering och återanvändning

Konsumenterna har blivit mer medvetna om att undvika spill och föroreningar. De ställer sig frågande till överkonsumtion och kräver ansvarstagande från livsmedelsproducenterna. För färskt kött innebär det en kritisk blick på produktionsmetoder och även förpackningsmaterial och funktionalitet sätts under lupp.

I den här artikeln fokuserar vi på trenden ”Inget spill – recirkulering, optimering och återanvändning”. 

En viktig agenda som kommer att påverka konsumenternas beteende under 2018 är önskan om måttlighet och bättre utnyttjande av resurser. Konsumtionsekonomen hos Landbrug & Fødevarer, Marianne Gregersen, kallar det "begränsningens konst": ”Det är något som betyder mycket för konsumenterna. De efterfrågar lösningar, strategier och förhindrande av spill och föroreningar."

Hållbarhet har blivit allt viktigare för många konsumenter

Marianne Gregersen förklarar att trenden med att undvika spill och föroreningar kan förklaras utifrån en önskan om en mer hållbar konsumtion, något som just nu har inflytande på många konsumtionskategorier. ”Det finns, särskilt bland de mer medvetna konsumenterna, en oro för världens existens, och man ställer sig frågande inför produktionsmetoder och konsumtion i allmänhet som inte är fullständigt nödvändig”. Konsumtionen av specifika livsmedelskategorier – bl.a. kött – övervägs, man äter rester för att undvika spill och sorterar sitt avfall för att undvika föroreningar.

För köttproducenter blir det viktigt att optimera användandet av resurser som t.ex. vatten, foder och elektricitet i produktionen. ”För en växande konsumentgrupp är det viktigt att allt hänger ihop, och att det man gör idag inte får negativa konsekvenser för framtida generationers möjligheter”, förklarar hon.

Läs också: Slakterierna har sänkt energiförbrukningen med mer än en tredjedel de senaste årtiondena

Det innebär att konsumenterna är mycket lyhörda för berättelser om optimal och smart produktion – bl.a. med hjälp av digitalisering. ”Konsumenterna vill gärna höra om hur man hela tiden arbetar på att bli bättre på att använda jordklotets begränsade resurser. Ärliga berättelser belönas med tillval och lojalitet bland dessa konsumenter”, säger Marianne Gregersen.

Biologiskt nedbrytbart emballage

Den stora medvetenheten om en hållbar konsumtion utan spill och skadeverkningar på jorden ställer inte bara en rad krav på produktionsmetoderna, utan också på förpackningarna som används i köttproduktionen. Användningen av förpackningar kritiseras ofta för att bidra till föroreningar, men omvänt har den också en viktig funktion eftersom det bidrar till livsmedelssäkerhet och bättre hygien, men även mindre matspill eftersom hållbarheten förlängs. ”Detta dilemma kan vara svårt att komma bort ifrån, men för många konsumenter är lösningen ett större fokus på material som är biologiskt nedbrytbara och utan kemikalier och färgämnen”, säger Marianne.

Mindre portioner och emballage som kan återförslutas

För att undvika matspill efterfrågar konsumenterna mindre förpackningar och bättre möjlighet till individuell anpassning av mängder. Ibland finns det dock inte möjlighet till detta. Här ska man istället lägga krut på att utveckla förpackningar som kan förslutas igen efter att de har öppnats.

”Inom kategorier som t.ex. köttpålägg kan det vara förknippat med höga kostnader att erbjuda individualiserade förpackningsstorlekar. Här kommer det istället att vara en väsentlig differentierings-parameter att förpackningen har en smart återförslutningsfunktion, så att man kan spara innehållet till senare”, avslutar Marianne Gregersen.

Läs ocksa:

Är rött kött hälsosamt och hur hänger kött och miljö ihop?

Vatten- och energiförbrukningen på nötkreatursslakterierna