Ambitiösa mål presenterades på griskongressen i Herning

Den danska grisbranschen har lanserat en ny strategi för 2018–2020.

Under griskongressen i Herning sattes följande tre mål upp för grissektorn i Danmark:

  • Djuromsorg och social acceptans
  • Hållbarhet och certifiering
  • Konkurrenskraftig grisproduktion

Sektorn har åtagit sig att se till att Danmarks grisuppfödare förblir proaktiva och konkurrenskraftiga samtidigt som bästa möjliga djuromsorg och hållbarhet i grisuppfödningen säkerställs. Djuromsorgen är naturligtvis nära kopplad till social acceptans och det är därför som det nya strategidokumentet innehåller ett antal tydliga mål på detta område, inklusive en högre andel grisar med hela svansar, lokalbedövning före kastration, ökad grisöverlevnad och fler grisningsstallar för lösgående suggor.

- Vi har lagt stora summor på forskning om hela svansar och detta testas för närvarande i en del besättningar, säger Christian Fink, Sektordirektör på Seges Videncenter for Svineproduktion.

Andra komponenter för en konkurrenskraftig grisproduktion är innovation på hög nivå, ökad specialproduktion, fokus på framsteg inom aveln, goda anställningsförhållanden för kompetenta medarbetare samt att se till att Afrikansk svinpest inte når Danmark.

När det gäller hållbarhet och certifiering förväntas detta bli en viktig global försäljningsparameter i framtiden. Det pågår därför ett arbete med att skapa en gemensam certifiering för hela grissektorn, som kan användas av uppfödare av såväl stora grisar som smågrisar, som säljer i både Danmark och utomlands.

Läs även: Svensk media bevakade griskongressen i Herning

Framsteg har också gjorts för att minska mängden fosfor i fodret utan att kompromissa med varken produktiviteten eller grisarnas hälsa. Dessutom fortsätter sökandet efter ett alternativ till medicinsk zink, vilket kommer att förbjudas i EU-lagstiftningen i slutet av 2022.

Läs mer om: Djuromsorg