Låg kunskap om danskt kött bland Sveriges konsumenter

På uppdrag av Landbrug & Fødevarer har Norstat genomfört en marknadsanalys om vilken syn Sveriges konsumenter har på livsmedel i allmänhet och nöt- och kalvkött i synnerhet. Analysen baseras på en enkät som gått ut till ett representativt urval på drygt 1000 personer i åldern 18 – 70 år.

Analysen visar att ursprungsland är det som är viktigast för Sveriges konsumenter när de väljer kött. Konsumenterna väljer i hög grad svenskt kött.

- Att välja kött från landet du bor i är ett naturligt val, säger Christer Lundin, talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige. Ett problem i Sverige är att det svenska köttet inte räcker till för att möta konsumenternas behov. Därför behövs import och danskt kött är ett bra komplement.

Förutom ursprungsland är även varierad kost, matspill och djuromsorg viktiga områden för konsumenterna. Vidare visar analysen att Sveriges konsumenter äter mest griskött, därefter nöt- och kalvkött och sedan kommer kyckling. När det gäller vilka kriterier som är viktigast vid val av kött kommer kvalitet högt upp, följt av smak och tillit till producenten.

Analysen visar också att kunskapen om livsmedelsförsörjningen i Danmark och i andra EU-länder är mycket begränsad. Var tredje konsument i Sverige tror till exempel att det är fokus på lågt pris när det gäller såväl danskt griskött som danskt nöt- och kalvkött. Vidare är det endast två procent som tror att Danmark har fokus på att minska förbrukningen av antibiotika.

Läs också: Analys jämför nöt- och kalvköttsproduktionen i europeiska länder. Hent vår analys här

- Det här resultatet är förvånande, säger Christer Lundin, talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige. Danmark har gjort stora insatser inom antibiotikaområdet och satsat mycket på förebyggande rådgivning från veterinärer och ett omfattande hälsostyrningssystem. Åtgärder har resulterat i en låg användning av antibiotika.

Christer Lundin, Talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige
E-post: chlu@lf.dk  

Vill du veta mer om förhållandet för griskött, så hittar du vår referensanalys för griskött här.