Källa: DANMAP2017

Källa: DANMAP2017

Ny rapport: Danska lantbruket har låg antibiotikaanvändning

Danmark har en låg antibiotikaanvändning i tamdjursuppfödningen sett i förhållande till övriga europeiska länder med en stor grisuppfödning. Det visar en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Rapporten, som jämför 30 europeiska länders användning under perioden 2010 - 2017, visar att danska lantbrukare har sänkt antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen. Antibiotikaanvändningen har sänkts med hela 14 procent under perioden 2013 - 2017 när vi tittar på milligram som använts per kilo uppfött djur.

- Jämför vi de tio länder i Europa som har störst grisuppfödning, så ligger Danmark främst, säger Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, och fortsätter:

- De danska lantbrukarna har under många år varit duktiga på att minska användningen av antibiotika till sina grisar. Samtidigt har vi en mycket låg användning av kritiskt viktiga antibiotikatyper. Det beror inte minst på ett ökat fokus och en målriktad insats från de danska grisuppfödarna och veterinärerna.

Läs även: Lägre användning av antibiotika

Läs också vår benchmark på grisproduktion.