Flera danska grisar ska födas upp utan antibiotika

I Danmark har 12,5 miljoner danska kronor avsatts för att undersöka hur det går att minska behovet av antibiotika hos danska grisar. Målet är att föda upp 1,5 miljoner grisar helt utan antibiotika år 2021.

Det danska lantbruket satsar på att sänka mängden antibiotika ytterligare och dessutom fokuserar man allt mer på att föda upp grisar helt utan antibiotika. Livsmedels- och miljöminister Esben Lunde Larsen berättar i ett pressmeddelande att: ”Med det här projektet tar vi ett viktigt steg på vägen mot att kunna föda upp betydligt fler grisar helt utan antibiotika”.

Vetenskapsbaserad antibiotikafri uppfödning av grisar
Projektet lyfts av Danish Crown, Danmarks tekniska universitet, Köpenhamns universitet, Statens Serum Institut och SEGES. Dessutom har miljö- och livsmedelsministeriets Grönt utvecklings- och demonstrationsprogram tillfört 12,5 miljoner danska kronor till projektet. Den totala budgeten är på 15,5 miljoner danska kronor.

Syftet är att skapa en gedigen och vetenskapsbaserad grund för att öka antalet slaktgrisar som föds upp helt utan antibiotika (OUA-uppfödning) så att OUA kan bli en lönsam verksamhet. Det är bara 2,5 år sedan Danish Crown startade det första försöket med OUA-uppfödning och förutom att säkra en ökad uppfödning av OUA-grisar ska projektet även bidra till att OUA-uppfödarnas erfarenheter breddas. Detta är möjligt bl.a. för att projektet inte endast är baserat på politisk vilja, utan primärt är marknadsdrivet. 

Fakta om uppfödning av grisar utan antibiotika
Grisarna, som föds upp utan antibiotika, får ingen som helst antibiotika från födsel till slakt. Skulle en gris bli sjuk får den behandling och kan senare slaktas och säljas som en konventionell gris. Grisarna får inte utfodras med animaliskt fett, blodprodukter eller fiskprodukter. Dessutom är användning av relevanta vacciner ett bra verktyg.

 Foto: Poul Bækbo

Allt tyder också på att produktionen kan vara möjlig även i större skala. ”Produktion av slaktgrisar som inte behandlats med antibiotika (OUA-produktion) är möjlig att genomföra som en del av produktionen i befintliga grisproduktioner", enligt Poul Bækbo, Chefskonsulent på SEGES. Han understryker också att det kräver ett ihållande och konsekvent fokus på djuren och att det inte finns någon standardlösning. Speciellt viktiga verktyg är drift med "allt in – allt ut", som säkerställer smittoavbrott, samt anpassat foder.

Ihållande minskning av antibiotikaanvändningen i dansk grisuppfödning
Även om man inom lantbruket redan har minskat mängden antibiotika med 25 % sedan 2009 (Landbrug og Fødevarer), är man positivt inställd till utvecklingen. Christian Fink Hansen, sektordirektör för grisuppfödning hos Seges: ”Vi är glada över ministerns uppbackning av projektet, så att vi även i fortsättningen kan minska antibiotikaanvändningen och sprida våra goda erfarenheter till övriga branscher.”

Projektet fortsätter till 2021 då vi förväntar att det föds upp 1,5 miljoner grisar utan antibiotika. Som jämförelse föds det idag upp ca 200 000 grisar utan antibiotika.

Läs även:

Uppfödning av grisar utan antibiotika
Danmarks antibiotikaanvändning är fortsatt lägre än de europeiska grannländernas
Användningen av antibiotika på rekordlåga nivåer i Danmark