Antibiotikaanvändningen för grisar har sjunkit med 25 %

Det danska lantbruket har en låg användning av antibiotika, och hos grisuppfödarna har användningen sjunkit med en fjärdedel sedan 2009. Läkemedel används inte på ett olagligt sätt, men på andra sidan krävs bättre dagliga journaler på gårdarna. Så skriver Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande baserat på slutrapporten för 2017.

Antibiotikaförbrukningen i Danmark är generellt lägre än i andra länder med en betydande grisuppfödning och sedan 2009 har förbrukningen till grisar i Danmark sjunkit med drygt 25 procent. Det skriver Fødevarestyrelsen i ett pressmeddelande. De danska lantbrukarna hämtar inte läkemedel olagligt i utlandet, och i de grisar som förs till slakterierna hittar Fødevarestyrelsen heller inga olagliga antibiotikarester. Men det behövs en mer stringent hantering av de dagliga journalerna i besättningarna.

Att de danska grisuppfödarna har lyckats sänka antibiotikaförbrukningen med en dryg fjärdedel är enligt SEGES Svineproduktion ett resultat av hårt och målriktat arbete.

– Först och främst är de danska grisuppfödarna bra på att förebygga sjukdomar och hålla grisarna friska. Dessutom ligger vi, i samarbete med veterinärer och universitet, långt fram när det gäller att medicinera så lite och så effektivt som möjligt, säger Christian Fink Hansen, sektordirektör på SEGES Svineproduktion.

Christian Fink Hansen är dock långtifrån nöjd med resultaten av Fødevarestyrelsens kontroll när det gäller de dagliga journalerna. Det har varit kontrollbesök i 250 anläggningar under hösten förra året, och sanktioner har införts vid 16 procent av kontrollbesöken. Enligt Fødevarestyrelsens pressmeddelande beror majoriteten av dessa på bristande dagliga journaler.

– Det duger inte. Även om majoriteten av de danska grisuppfödarna följer reglerna till punkt och pricka, så vill och ska vi göra det ännu bättre, säger Christian Fink Hansen.

Han berättar att SEGES Svineproduktion – förutom fler forskningsprojekt som ska sänka antibiotikaförbrukningen ytterligare – också har tagit fram undervisningsmaterial och utvecklat nya kurser i hälsostyrning, som bl.a. innefattar korrekt läkemedelsregistrering.

– De senaste kurserna lanserade vi i januari, men det är klart att vi nu kommer att titta på om det behövs mer information eller ytterligare åtgärder, säger Christian Fink Hansen.

Fortfarande en hög livsmedelssäkerhet
Christian Fink Hansen understryker att inte finns några tecken på överträdelser som medför risker för livsmedelssäkerheten.

– Syftet med de bestämmelser som finns för registrering av läkemedelsanvändning i tamdjursuppfödningen är först och främst att undvika att djur levereras till slakteriet med läkemedelsrester. Och det har vi under kontroll. Fødevarestyrelsen konkluderar år efter år att läkemedelsrester i danska grisar är mycket ovanligt, säger Christian Fink Hansen och fortsätter:

– Konsumenterna kan alltså tryggt äta dansk gris. Vi levererar kvalitet i världsklass med en hög livsmedelssäkerhet, och det är inte bara de danska fläsksteksälskarna som har nytta av det. Tilliten till våra produkter är en av anledningarna till att så många länder importerar griskött från Danmark.

Läs mera om antibiotika

När apoteket lämnar ut läkemedel som veterinären har ordinerat, registrerar apoteket det i VetStat, vilket är ett offentligt register över användningen av receptbelagda läkemedel till djur.

Alla grisuppfödare har ett hälsorådgivningsavtal med en veterinär. Det innefattar bland annat ett fast besök av veterinären och en del av besöket ska användas till att registrera användningen av läkemedel. Det bidrar till att säkerställa en noggrann övervakning av läkemedelsanvändningen i besättningen. Varje enskild besättning ansvarar sedan för att föra dagliga journaler.