Trend: Konsumera med hjärtat – omsorg för djur, natur och människor

Allt fler konsumenter har blivit medvetna om de förhållanden som maten är producerad under och oron för aspekter som orättvisa produktionsvillkor, olämplig miljöpåverkan och bristande djuromsorg är saker som betyder allt mer.

I denna artikel går vi till botten med trenden "Konsumera med hjärtat".

Respekt och omtanke för människor, djur och natur är i allt högre grad en bärande faktor när konsumenterna bestämmer vilken mat och dryck som de lägger i sin inköpskorg. Medvetenhet om de förhållanden som maten är producerad under och oron för aspekter som orättvisa produktionsvillkor, olämplig miljöpåverkan och bristande djuromsorg är saker som betyder allt mer.

Konsumtionsekonomen på Landbrug & Fødevarer, Marianne Gregersen, förklarar: ”I våra undersökningar ser vi allt fler konsumenter som gärna vill göra en skillnad genom sin konsumtion och sina handlingar som konsument. Man vill ha gott samvete och man efterfrågar att producenter och detaljhandel visar samma ställningstagande och ansvarsfullhet."

Populariteten hos fairtrade-, ekologi- och djuromsorgsmärken är en viktig indikator på denna trend, och under 2018 kommer särskilt berättelser om god djuromsorg (oberoende av olika märkningar) kunna driva tillväxten för livsmedelskategorin. Det är särskilt berättelser om god djuromsorg och en hållbar, ansvarsfull produktion som lockar de medvetna – och bekymrade – konsumenterna.

Marianne berättar: ”Över hälften ger uttryck för att de i någon mån, eller i stor utsträckning, tänker på hållbarhet när de köper mat och dryck. Och när konsumenterna tillfrågas om vad de vill att den konventionella livsmedelsproduktionen ska fokusera mer på, ligger parametern ”God djuromsorg” i topp för samtliga animaliska kategorier. Så det är verkligen något som konsumenterna har stort fokus på för tillfället."

I trenden med att konsumera ansvarsfullt och med hjärtat tittar konsumenterna även på sin egen konsumtion – inte minst vilken mat de äter och hur den påverkar omvärlden. Ekologiska produkter har de senaste åren upplevt en kraftig tillväxt. Över en tredjedel söker alltid eller nästan alltid ekologiska varor. Detta drivs särskilt av önskan om att undvika besprutningsrester i frukt och grönsaker samt att bidra till en bättre djuromsorg.

Konsumenten försöker samtidigt att minimera de kategorier där man upplever ett stort matspill eller att produktionen i stor utsträckning belastar miljön. Det sistnämnda är en del av förklaringen till varför växtbaserade livsmedel just nu upplever en stor popularitet på bekostnad av animaliska livsmedel.

LÄS: Animaliska produkter kontra växtbaserade produkter - vad är skillnaden?

Anledningen till att skära ner på köttet är primärt av hänsyn till hälsan, men många konsumenter gör det även för djuromsorgen och/eller miljön.

"Konsumenter världen över är i allt högre grad medvetna om etiken såväl som insynen i köttproduktionen. Saker som spårbarhet, livsmedelssäkerhet och djuromsorg har blivit viktigare och är något som måste ha trovärdighet från alla producenter för att skapa trygghet", avslutar Marianne Gregersen och förutspår goda möjligheter till tillväxt för de mer nischade köttproduktionerna med goda historier och en god djuromsorg.