De "idealistiska" konsumenterna är de mest köpstarka

De "idealistiska" konsumenterna är både matintresserade, köpstarka och villiga att betala. Ändå är det en lite förbisedd målgrupp. Det visar en ny analys från Landbrug & Fødevarer.

De "idealistiska" konsumenterna är intresserade av matlagning och är villiga att betala för kvalitet. Ändå är det en rätt förbisedd målgrupp. Det visar en ny analys från Landbrug & Fødevarer.

- "Idealisterna" är typiskt över 36, välmående och bor oftast i tvåpersonshushåll. "Idealisterna" utgör en lite förbisedd grupp konsumenter eftersom de inte tillhör det viktiga segmentet med unga "millennials"*. Analysen visar dock att "idealisterna" är särskilt värdefulla och därmed attraktiva för livsmedelssektorn", säger Mette Jasper Gammicchia, som är ledare för avdelningen för avsättning, näring och marknadsutveckling på Landbrug & Fødevarer.

Förväntningarna på livsmedlen förändras
De senaste åren har konsumenternas förväntningar på livsmedlen förändrats markant. Många konsumenter ställer krav på t.ex. naturliga ingredienser, bra kvalitet och autenticitet, och många livsmedelsproducenter har ett naturligt fokus på att ge konsumenterna vad de vill ha.

Läs även: Länk till trender 2018

Enligt Mette Jasper Gammicchia finns det dock ett problem:
- Vi ser att livsmedelssektorn har haft fokus på att ställa om och utvecklas. Inte bara efter konsumenternas önskemål utan även i förhållande till att själva gå i täten. Det är bara ett problem. Många konsumenter ger uttryck för att de har högre förväntningar på åtgärder inom t.ex. djuromsorg och hållbarhet, än vad de reellt vill betala för när de nämnda åtgärderna väl införs. Och det gör det svårt för livsmedelssektorn att fortsätta utvecklingen, säger hon och fortsätter.
- Men det är inte alla konsumenter som följer den här tendensen. Den konsumentgrupp som vi kallar för "idealisterna" skiljer sig genom att gå emot denna tendens. Medan alla andra konsumentgrupper handlar allt mer sällan i livsmedelsbutikerna är det precis tvärtom för "idealisterna".

Idealisterna är köpstarka
"Idealisterna" kännetecknas nämligen av att ha ett stort intresse för matlagning och att de söker hög kvalitet. Det kommer också till uttryck i "idealisternas" faktiska konsumtion, visar analysen från Landbrug & Fødevarer. Den visar att "idealisterna" generellt lägger 23 % mer pengar på dagligvaror än genomsnittet.

- Det tyder alltså på att det är tal om ett segment där plånboken följer attityderna, säger Mette Jasper Gammicchia.

"Idealisterna" utgör ca 20 % av befolkningen, är oftast konsumenter över 36 år, och har en lite högre inkomst än genomsnittet. "Idealisterna" lägger inte bara mer pengar än genomsnittet på dagligvaror, de lägger även betydligt mer pengar på livsmedel. De lägger speciellt mer pengar på ekologiska varor, fisk och färdigrätter jämfört med genomsnittet.

- Mycket tyder alltså på att "idealisterna" är en grupp som inte bara är värdefull utan även kommer att vara tongivande på livsmedelsmarknaderna i framtiden. För den demografiska utvecklingen pekar nämligen på att "idealisterna" tillhör en åldersgrupp som kommer att växa enligt olika prognoser, säger Mette Jasper Gammicchia.

Idealisterna är tongivande
Men det är inte den enda orsaken till att "idealisterna" förmodligen får en ännu starkare röst i framtiden. Förutom att det blir fler äldre är det nämligen viktigt att titta på trendsättarna, eftersom deras beteende kan ge en fingervisning om hur massmarknaden kommer att agera om några år.

- På Landbrug & Fødevarer har vi också analyserat vilka konsumentsegment som är trendsättare, och denna analys visar att just "idealisterna" i högre grad än resten av befolkningen fungerar som trendsättare, säger Mette Jasper Gammicchia.

Enligt analyserna från Landbrug & Fødevarer kommer "idealisterna" i högre grad vara tongivande för kommande livsmedelstrender. Det finns därför många anledningar till att vara särskilt uppmärksam på "idealisterna", som hittills har varit en målgrupp som inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänar när det gäller produkt- och butiksupplevelser.

Du kan hämta analysen här 

* Millennials är personer mellan 18-35 år
Källa: Epinion för Landbrug & Fødevarer 2018, juni. Baserat på 1 006 genomförda undersökningar.
I artikeln har vi dessutom använt siffror från GfK ConsumerScan, 3000 paneldeltagare.