Svensk media bevakade griskongressen i Herning

Svensk branschmedia var på plats i Herning i slutet av oktober för att bevaka utvecklingen inom dansk grisnäring. Journalisterna bevakade årsmötet och lyssnade på många olika föredrag.

Efter årsmötet fick de möjlighet att träffa Christian Fink Hansen, Sektordirektör, SEGES Svineproduktion och Søren Søndergaard, vice ordförande, SEGES Svineproduktion. De berättade bland annat om hur sommarens torka har påverkat danska lantbruket och vilka åtgärder som har högst prioritet inom dansk grisnäring. Hur dansk grisnäring ska undvika afrikansk svinpest var ett av de prioriterade områdena.

Dessutom fick de även besöka grisuppfödaren Bent Munk Nielsen, som visade upp sin grisbesättning med lösgående suggor.

Här är ett axplock av de olika ämnen som branschmedia uppmärksammade under kongressen:

5 nov: Jakten på alternativ till zink pågår
Danska Seges Svine-produktion är i gång med att söka lösningar inför 2022, då medicinskt zink till smågrisar blir förbjudet. I ett utfodringsförsök konstateras nu att man hittat två väl fungerande, men kostsamma koncept.
Läs häla artiklan här

6 nov: Uppsvinget som torkade bort
När den danska grisbranschen höll svinekongress och årligt årsmöte, var stämningen inte alls lika uppsluppen som i fjol. Det som skulle bli ett bra grisår har bytts ut mot riktigt tuffa tider. Danskarnas stolthet över sin produktion är det dock ingen torka som rår på.
Läs häla artiklan här

25 okt: Dålig lönsamhet hotar dansk grisproduktion
Med ett smågrispris under 300 danska kronor och höga foderpriser är lönsamheten under stark press i Danmark. En femtedel av de danska grisproducenterna anses vara i en ekonomiskt sårbar situation.
Läs häla artiklan här