Lägre användning av antibiotika

Sedan 2015 har Danmark använt mindre än en tredjedel läkemedel i djuruppfödningen jämfört med genomsnittet i EU. Användningen av antibiotika i danska lantbruket minskade under 2017. Det är fjärde året i rad som användningen sjunker. Särskilt inom grisuppfödningen har användningen minskat betydligt.

2017 användes cirka 3 % (3,4 ton) mindre antibiotika till djur i Danmark än året innan och användningen har därmed sjunkit för fjärde året i rad. Antibiotikaanvändningen i grisuppfödningen har faktiskt sjunkit med hela 28 % sedan 2009.

Under perioden 2013 – 2017 har den totala användningen sjunkit med ca 14 %, vilket motsvarar en minskning på drygt 16 ton. Det visar den årliga DANMAP-övervakningen. Bakom DANMAP står Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet samt DTU Fødevareinstituttet.

DANMAP är ett program som bland annat står för övervakning av läkemedelsanvändningen i den danska djuruppfödningen.

Källa: DANMAP2017

Källa: DANMAP 2017

Mindre antibiotika i grisuppfödningen
Grisuppfödning utgör den största delen av köttbranschen i Danmark. Därför är det framför allt minskningen av antibiotika till danska grisar som driver på utvecklingen. En jämförelse med året innan visar att grisarna fick 4 % mindre antibiotika under 2017, mätt i doser som justerats för antalet grisar som föds upp per år.

I ett europeiskt perspektiv använde Danmark i den senaste europeiska statistiken, från 2016 över läkemedelsanvändning för djur, mindre än en tredjedel (40,8 mg/kg biomassa) av EU-användningen (124,6 mg/kg PCU). Trots detta har man lyckats minska den danska användningen ytterligare.

Läs även: Användningen av antibiotika minskar  

Systemet med Gult kort ger effekt

- Införandet av Gult kort-systemet under 2010 har varit ett viktigt incitament när det gäller att sänka användningen av antibiotika. De danska lantbrukarna blir allt bättre på att använda antibiotika på rätt sätt och är mer medvetna om vikten av att minska användningen, säger veterinär och chefskonsulent på Landbrug & Fødevarer, Jan Dahl.

Gult kort-systemet är ett initiativ från Fødevarestyrelsen, som bestämmer gränsvärdena för antibiotikaanvändningen. Om lantbrukarna överskrider gränsvärdena får de ett gult kort.

Läs mer om systemet här

Användningen av kritiskt viktig antibiotika som cefalosporiner och fluorokinoloner har antingen minskat eller fasats ut. Colistin är viktigt i kampen mot superresistenta bakterier och har i stort sett inte använts alls efter första kvartalet 2017.

- Det är positivt att användningen fortsätter att minska. Om antibiotika ska fortsätta att vara en effektiv medicin för människor är det avgörande att veterinären endast skriver ut antibiotika när inga andra behandlingsalternativ fungerar, säger Birgitte Borck Høg, specialkonsulent på DTU Fødevareinstituttet.

Vill du veta mer kan du kontakta:

Jan Dahl

Chefsrådgivare och veterinär,
Landbrug & Fødevarer
E-Mail: jd@lf.dk
Telefon: +45 3339 4406
  Christer Lundin

Talesperson
Landbrug & Fødevarer Sverige
E-Mail: CHLU@lf.dk  
Telefon: + 46 70 744 52 80