Spårningssystem ger hög livsmedelssäkerhet

När det gäller danskt kalv- och nötkött finns ett stort fokus på att ha ett transparent system för spårning. Kalv- och nötkött är faktiskt bland det mest väldokumenterade i världen. Varje led i hela kedjan från jord till bord registreras, märkes och dokumenteras.

I Danmark görs löpande stora insatser för att säkerställa en hög djuromsorg inom nöt- och kalvuppfödning. Ansvaret för den noggranna dokumentationen är brett förankrat hos såväl lantbrukarna och veterinärerna som slakterierna.

Köttets väldokumenterade ursprung, innebär en trygghet för kunderna då det går att påvisa bästa möjliga livsmedelssäkerhet för nöt- och kalvkött.

Livsmedelssäkerhet och djurhälsa
Den systematiska registreringen som sker i Danmark bidrar till både hög livsmedelssäkerhet och god djurhälsa. Genom registreringen går det att säkerställa att sjukdom hos ett djur upptäcks snabbt och att spridning av sjukdomen till andra djur minimeras eller förhindras.

Individuell öronmärkning och ett brett ansvar säkrar spårbarheten
Registreringen följer strikta regler som ställer höga krav på varje led. Till exempel får varje enskild kalv kort efter födseln ett öronmärke med information om den besättning den kommer från. Varje gång som djuret flyttas – vid försäljning eller slakt – registreras det i en databas. Det innebär att djurets ursprung, samt vilka andra djur som det har varit i kontakt med, alltid kan kartläggas på ett snabbt och effektivt sätt.

Läs mer om livsmedelssäkerhet